Om jag läser inom Lärar- eller Sjuksköterskeutbildning och önskar ansöka om tillgodoräknande?

Spara favorit

Om du läser inom sjuksköterskeprogrammet eller ett lärarprogram och önskar tillgodoräkna dig tidigare meriter boka en tid med lärare/kartläggare för en första bedömning och vägledning. Ta med vidimerade kursintyg/studiemeriter, kursplaner inklusive litteraturlista och om möjligt relevanta studiehandledningar. Kartläggningen underlättar hanteringen av en framtida ansökan om tillgodoräknanden.