Påverkas studiemedel från CSN om jag tillgodoräknar utbildning?

Spara favorit

Om din ansökan om tillgodoräknande beviljas kan det påverka ditt studiemedel från CSN. Kontakta CSN om du har frågor kring studiemedel och vad som påverkas.