Vad menas med ett tillgodoräknande och varför ska jag ansöka?

Spara favorit

Om du har tidigare studier, vid svenskt eller utländskt erkänt lärosäte och/eller yrkeserfarenhet som kan tänkas motsvara utbildning vid Mittuniversitetet, finns möjlighet att få det tillgodoräknat. Ett beslut om tillgodoräknande kan innebära att du inte behöver läsa motsvarande utbildning igen, d.v.s. utbildning som ger kunskaper motsvarande sådana som du redan har.

Kurser som du fått tillgodoräkna kan inte ingå i din examen tillsammans med den kurs/kurser som tillgodoräknandet ligger till grund för, d.v.s. samma poäng kan inte räknas två gånger.