Företagsekonomi GR (C), Risk Management, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Företagsekonomi GR (C), Risk Management, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Varmt välkommen till kursen Företagsekonomi GR (C), Risk Management, 7,5

Kursplan: Företagsekonomi GR (C), Risk Management, 7,5 hp

Kurskod: FÖ101G Anmälningskod: L2101
Ort: Sundsvall Studieform: Campus Studiefart: 100%
Kursperiod: 2018-12-17 - 2019-01-20

Första träffen äger rum måndagen 17 dec kl 13.15-16.00, med kursintroduktion och första föreläsningen. Sal L 106

Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och eventuellt kan det bli förändringar därefter om något oförutsett inträffar.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen inledds med ett antal föreläsningar kring ämnet som syftar till att ge en bild av de viktiga begrepp och teorierna inom ämnet. Läraren lyfter fram också hur man med utgångspunkt från den teoretiska referensramen tillämpar modeller för att analysera empiriska data. Parallellt med det föreläsningarna får studenterna bilda sina arbetsgrupper och göra de tre inlämningsuppgifterna. Grupparbetet och tillhörande inlämningsuppgifterna
syftar till att studenterna skall utveckla självständig analysförmåga genom aktivt deltagande.

Alla seminarierna är därför obligatoriska och en förutsättning för att godkännas på delkursen. Resultaten från gruppuppgifterna skall också presenteras muntligt vid seminariet. Eftersom delar av kursen bygger på lösning av empiriska studier och case i grupp varför det är viktigt att tidigt i kursen komma igång med gruppbildandet och strukturera arbetsinnehållet i inlämningsuppgifterna. Det är angeläget att inlämningsuppgifterna ska innehålla relevanta fakta, adekvata reflektioner, och har en korrekt och tydlig framställning. Inlämningsuppgifterna innehålla bl.a. bakgrund, syfte och problemformulering, metod, resultat, diskussion, rekommendation och eventuella Referenser. Detta innebär att kursen avslutas med att dessa tillämpningar appliceras vid en specifik riskhanteringsverksamhet. För att få fullständig poäng på inlämningsuppgifterna de skall vara godkända. För seminarierna ges endast G resp. U gäller. Godkänd seminarieserie är en förutsättning för att kurspoäng skall registreras.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Darush Yazdanfar
Varmt välkommen!

Kursansvarig lärare