Geografi GR (A), Geografi i grundlärarutbildning, grundlärare åk 4-6, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Geografi GR (A), Geografi i grundlärarutbildning, grundlärare åk 4-6, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Välkomna till en hel termin fylld med samhällsorienterande ämnen! I höst kommer ni att läsa fyra kurser som vardera är om 7,5 hp – geografi, samhällskunskap, historia och religion!

Kursplan: Geografi GR (A), Geografi i grundlärarutbildning, grundlärare åk 4-6, 7,5 hp

Kurskod: GG013G Anmälningskod: S2021
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 100%
Kursperiod: 2018-09-03 - 2018-10-07

Under hösten är följande veckor campusveckor i Sundsvall: vecka 37, 41, 45, 49 och 03. Schema och lokaler kommer att publiceras på MIUNs hemsida. Instruktioner och studiehandledningar för respektive kurs kommer att finnas tillgängliga i Moodle när ni har registrerat er på respektive kurs. Som vanligt återfinner ni kurslitteraturen i kursplanerna. Se länkar till dessa nedan

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
GEOGRAFI
v. 36-41
Ansvarig lärare: Rosemarie Ankre

Geografi GR (A), Geografi i grundlärarutbildningen åk 4-6, 7,5 hp
Kurskod: GG013G
Länk till kursplan: https://www.miun.se/utbildning/kurser/Sok-kursplan/kursplan/?kursplanid=19615

Kurslitteraturen i geografi måste ni ha tillgång till 3 september, så se till att den är inköpt i god tid! Se även studiehandledningen för att ni i ska kunna förstå kursens uppgifter mm i tid. Observera att ni har egna studier vecka 36 (med uppgifter) och att vi sedan har innevecka 37. Att delta vid inneveckans föreläsningar och övningar är av stor betydelse för att klara kursens olika moment.
Länk till studiehandledning; https://www.miun.se/siteassets/avdelningar/tug/valkomstbrev/studiehandledning-gg013g-hosten-final-2018-002.pdf

SAMHÄLLSKUNSKAP
v. 41-45
Ansvarig lärare: Linda Eriksson Avdelningen för utbildningsvetenskap

Samhällskunskap GR (A), Samhällskunskap för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp
Kurskod: SH020G
Länk till kursplan: https://www.miun.se/utbildning/kurser/Sok-kursplan/kursplan/?kursplanid=19240

Det är viktigt att ni har tillgång till kurslitteraturen när momentet påbörjas onsdag vecka 41. Förbered er inför kursintroduktionen genom att ta del av studiehandledningen som kommer att finnas tillgänglig i Moodle.

HISTORIA
v. 45-49
Ansvarig lärare: Mats Deland

Historia GR (A), Historia för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp
Kurskod: HI042G
Länk till kursplan: https://www.miun.se/utbildning/kurser/Sok-kursplan/kursplan/?kursplanid=19156

RELIGION
v. 49-03
Ansvarig lärare: Maths Bertell

Religionsvetenskap GR (A), Religionsvetenskap för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp
Kurskod: RK014G
Länk kursplan: https://www.miun.se/utbildning/kurser/Sok-kursplan/kursplan/?kursplanid=19172

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkomna till en innehållsrik höst!

Lärarna i SO-ämnena

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Rosemarie Ankre
Studierektor, Avdelningen för Turismvetenskap och geografi (TUG)