Historia GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Historia GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursplan: Historia GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Kurskod: HI035G Anmälningskod: M3461
Ort: Sundsvall Studieform: Campus Studiefart: 100%
Kursperiod: 2018-09-03 - 2019-01-20

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Information om kursens upplägg:

A-kursen i historia är en grundkurs med tonvikten lagd på kronologiska studier. Till detta kommer inslag där du får lära dig lite mer om historia som vetenskap, hur det som står att läsa i avhandlingar och läroböcker har forskats fram och vilka källorna till historien är. Det är med denna kurs du lägger grunden för dina fortsatta historiestudier och till ett kommande yrke som ämneslärare i historia.

Kursen består av fem delmoment. Information om kursen kommer att läggas ut på kursens nätplattform Moodle, som du får tillgång till två dagar innan kursstart efter att du registrerat dig. Att du registrerar dig om du avser läsa kursen är mycket viktigt, det räcker inte med att bli antagen.

I undervisningsgruppen ingår, förutom ni som läser på ämneslärarprogrammet, även fristående kursstudenter .

Schema för terminen finner du via Mittuniversitetets schemafunktion, där du hittar kursen med hjälp av anmälningskoden. Var observant på att ändringar i schemat kan förekomma till följd av att lärarna kan bli sjuka, i sin forskning deltar i konferenser, eller på annat sätt får uppgifter som medför förändringar i deras tjänstgöring. Var noga med att kontinuerligt följa upp schema på Mittuniversitetets webbsida.

Första veckan sker ett upprop på programmet måndag vecka 36 kl 8-10. Undervisning på historia A sker den veckan tisdag och torsdag kl 13-15. Salar visas på schemat.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Åter: Välkommen till Mittuniversitetet, lärarutbildningen och historieämnet!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Glenn Svedin
Kursansvarig/universitetslektor