Miljövetenskap GR (A), Hållbar utveckling - introduktionskurs, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Miljövetenskap GR (A), Hållbar utveckling - introduktionskurs, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursen startar den tisdagen den 4 september kl. 10:15 i webbrummet https://connect.sunet.se/ekoteknikht18/ (eller i sal Q176 på Campus Östersund om du hellre vill det).

Kursplan: Miljövetenskap GR (A), Hållbar utveckling - introduktionskurs, 7,5 hp

Kurskod: MX023G Anmälningskod: B4511
Ort: Östersund Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2018-09-03 - 2018-11-11

När du har registrerat dig på kursen (se hur du gör detta på www.miun.se/antagen) kopplas du till kursens webbplats (brukar kallas Moodle). Där kommer du att hitta den mest aktuella informationen kring kursen.

Nästan alltid kommer vi att använda webbrummet https://connect.sunet.se/EkoteknikHT18 . Men ibland när vi samläser med andra kurser kan det vara andra kursrum. Detta brukar stå i schemat

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kurslitteratur:
Kursens två huvudböcker heter:
- Caradonna, J.L. 2016. Sustainability : A history. Oxford University Press Inc. 331 pages.
- Robèrt, K.-H., Broman, G., med flera. 2012. Sustainability Handbook. Studentlitteratur. 204 pages.

Följande två böcker används också i kursen:
- Grankvist, P. 2012. CSR i praktiken. Liber. 246 sidor.
- Brorson, T., Almgren, R. 2016. ISO 14001 för små och medelstora företag. SIS Förlag. 268 sidor.

Mer kursmaterial kommer att tillhandahållas i form av pdf-filer och webblänkar.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Välkommen på webben eller i Östersund i september!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Erik Grönlund
Kursansvarig