Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för F-3 lärare, 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för F-3 lärare, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursansvarig är Hugo von Zeipel på avdelningen för matematik och ämnesdidaktik, MOD. Du kommer träffa flera olika lärare under kursen med inriktning på olika ämnen.

Kursplan: Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för F-3 lärare, 30 hp

Kurskod: NV015G Anmälningskod: K2241
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 100%
Kursperiod: 2018-09-03 - 2019-01-20

Vi träffas första gången måndag 3 september i sal L111, kl 10.15.

Studiehandledning kommer finnas på lärplattformen moodle från torsdag v 35.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen går på helfart under höstterminen med inneveckorna 36, 39, 45, 50 och 3. Undervisningen är i regel från 10.15 på måndagen till 12.00 på fredagen. Räkna med undervisning 8.15–17 tisdag-torsdag.

Ett speciellt inslag blir vecka 39, då vi kommer bo på några dagar på kursgården Aspnäs ca 2 mil utanför Härnösand och ha övningar och undervisning i fält. Ni på F-3 kommer delas upp där, hälften från måndag till onsdag och andra hälften från onsdag till fredag. Mer information om detta kommer vid kursstart.

Kursen är indelad i fem moment som täcker ämnesinnehåll, ämnesdidaktik och styrdokument. Vi har en didaktisk vinkel på alla delar men ett av momenten fokuserar särskilt på detta. En del av schemat kommer samköras med lärarprogrammet 4-6, däremot kommer innehåll och examinationer anpassas för respektive kurs.

Inneveckor brukar vara intensiva. Lärarnas ambition med kursen är att sprida era studentinsatser, era kontakter med oss och mellan studenter även över de veckor då vi inte träffas fysiskt. Mer om detta vid kursintroduktionen.

Det blir många examinerade uppgifter under kursen, flera på varje moment, och formerna för dessa kommer variera: skriftligt, muntligt och praktiskt, individuellt och i grupp, via lärplattformen och vid träffarna. Vi försöker fördela uppgifterna över tid så att arbetsinsatsen också kan bli jämn.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Återigen, välkommen till kursen!

Hälsningar
Hugo

hugo.vonzeipel@miun.se
010-1428482

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Hugo Von Zeipel
Kursansvarig