Pedagogik AV, Självständigt arbete, 15 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik AV, Självständigt arbete, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursplan: Pedagogik AV, Självständigt arbete, 15 hp

Kurskod: PE024A Anmälningskod: T2511
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2018-09-03 - 2019-01-20

I samband med kursstart publiceras en inspelad introduktion som ger inblick och utblick om kursens upplägg , arbetsform och annat viktigt att känna till. Allt för att underlätta genomförandet av det självständiga arbetet.
Denna introduktion följs upp med en frågestund via tisdagen den 11/9, kl. 16.00-17.00 via Skype.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen består av ett självständigt arbete som omfattar 15 hp, vilket motsvara 20 veckor på halvfart. Det vill säga du förväntas avsätta 20 timmar i veckan för dina studier. Vissa perioder kan det bli mer, andra mindre.
Kursen ges på distans och ingår i magister- masterprogrammet i pedagogik. Kursen inleds med att du utvecklar och fördjupar den forskningsplan du påbörjat i tidigare metodkurs. Därefter arbetar du självständigt med din studie. Du erbjuds handledning av forskarkompetent lärare samt schemalagda avstämningar under denna process. Avslutningsvis seminariebehandlas ditt arbete genom ett oppositionsförfarande. Detta seminarium genomförs på Campus Sundsvall.

Bokningsbara tider för individuell handledning mellan de schemalagda avstämningarna, kommer att erbjudas via bokningssystemet Doodle, se länk i kursrummet.

Viktigt att komma ihåg!
1. Inför varje handledningstillfälle ansvarar du för att publicera ett självständigt utvecklat textunderlag i din handledares utkastrum minst en vecka före.
2. Syfte, forskningsfrågor, datainsamlingsfrågor, observationsschema och eventuellt följebrev ska godkännas av din handledare innan det skickas ut.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Det är roligt att du valt att skriva ditt självständiga arbete hos oss. Vill du se inom vilka områden forskning bedrivs på avdelningen för utbildningsvetenskap, kan jag varmt rekommendera dej till vår hemsida. Kanske stämmer något område/inriktning överens med ditt intresse.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Catharina Höijer
Catharina Höijer, universitetslektor fil dr i pedagogik