Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna IV, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna IV, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Nu inleds det sista läsåret i Grundlärarprogrammet. Kursen startar måndagen den 3 september. Den första gemensamma samlingen börjar måndagen den 10 september kl 10.15 i sal: O102. Kursen kommer att läsas parallellt med det första självständiga arbetet i programmet. Den första veckan av terminen kommer ni ha en inläsningsvecka och förväntas påbörja läsningen av litteraturen i kursen.

Kursplan: Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna IV, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp

Kurskod: PE032A Anmälningskod: T2281
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 100%
Kursperiod: 2018-09-03 - 2018-11-11

Till den första samlingsveckan (v. 37) ska ni läst de ca 90 sidor som utgörs av kapitlen 9, 10 och 11 i Det beslöjade rummet: ideologiska samhällsbilder i grundskolans samhällskunskap
Webbadress: http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A869113&dswid=8695
Läs också: Vetenskapsteori för lärarstudenter, Brinkkjaer, Ulf & Høyen, Marianne och Nilholm, C. Teori i examensarbetet

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Denna kurs utgör därmed en grund och förberedelse inför kurserna Självständigt arbete AV 15 hp, och kommer i delar att innebära att arbetsprocessen för det första självständiga arbetet påbörjas och stöttas under den pågående kursen.
Det ingår en tentamen och två skriftliga inlämningar i kursen.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Lycka till med läsningen och varmt välkommen till Mittuniversitet i september.
Kursansvariga:
Camilla Månsson Waldehagen och Lars Sandin

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Lars Sandin