Pedagogik GR (A), Musik och rytm i förskolan, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (A), Musik och rytm i förskolan, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Musik och rytm i förskolan, är en kurs om 7,5 hp. Kursen syftar till att ge kunskaper i hur musik kan användas i ett pedagogiskt syfte i förskolan

Kursplan: Pedagogik GR (A), Musik och rytm i förskolan, 7,5 hp

Kurskod: PE100G Anmälningskod: T2121
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 100%
Kursperiod: 2018-09-03 - 2018-10-07

Kursintroduktion måndag 2 september 10.15 i sal C326

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen innehåller många praktiska workshops, inneskor/varma sockar kan vara bra att ha.
Tillverka figur: Skapa en figur i valfritt material och koppla figuren till olika sånger/ramsor. Tänk på att du kan både ta utgångspunkt i sångerna eller i själva figuren. Ta med figuren till muntlig redovisning v.36 obs! det kan även finnas tid och möjlighet att färdigställa figuren här på plats. Presentationen kommer att ske onsdag v.36 kl 15.00.
Gitarr: Gundläggande kunskaper i gitarr kommer att ges vid två workshopstillfällen varav det första är måndag v.36. Ta gärna med egen gitarr om det finns, du kan få hjälp med att byta strängar om det behövs, 4sound finns i Sundsvall där man kan köpa ett strängpaket för en billig penning.
Självstudieveckor v.37-38 Litteraturbearbetning inför litteraturseminarier i v.39. Men det möter inget hinder att bekanta sig med litteraturen innan kursen börjar.

Obligatorisk litteratur

Jederlund, U. (2011). Musik och språk: ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande. (2., [omarb. och utök.] uppl.) Stockholm: Liber.
978-91-88298-60-7 Kommentar: 264 s.

Kim, H. K. & Kemple, K. M. (2011). Is music an active developmental tool or simply a supplement? Early childhood preservice teachers beliefs about music. Journal of early childhood teacher education kommer att finnas i moodlerummet som pdf fil

Pramling Samuelsson, I. (2011). Konsten att lära barn estetik: en utvecklingspedagogisk studie av barns kunnande inom musik, poesi och dans. (2. uppl.) Stockholm: Norstedt.

Söderman, J. & Riddersporre, B. (red.) (2012). Musikvetenskap för förskolan. (1. utg.) Stockholm: Natur & kultur.

Uddén, B. (2004). Tanke, visa, språk: musisk pedagogik med barn. Lund: Studentlitteratur.

Utbildningsdepartementet, Lpfö98, Reviderad 2010. Läroplan för förskolan. Andra upplagan. Stockholm: Skolverket. (2011). http://www.skolverket.se 16s.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi önskar er alla välkommen till kursen!

Lärare i kursen
Helena Brander Bergström
Sofia Eriksson Bergström
Greta Wiklund Lind
Sibylle M Kühne
samt Gästlärare

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Sibylle Menzel-Kühne
Kursansvarig