Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare, Fritidshem, 15 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare, Fritidshem, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Hej! Välkommen till utbildningens första kurs, Utbildningsvetenskaplig kärna I, 15hp. Denna första UVK behandlar både skolans och fritidshemmets historia, organisation och villkor. Kursen behandlar också värdegrundsfrågor, t ex genus och skolans och fritidshemmets läroplansteori och lärandeteorier. Något som fritidslärare ska vara väl förtrogna med för att kunna samarbeta med skolans lärare.

Kursplan: Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare, Fritidshem, 15 hp

Kurskod: PE105G Anmälningskod: T2191
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 100%
Kursperiod: 2018-09-03 - 2018-11-11

Kursen startar på måndag 3/9,13.15 efter uppropet m m, men tisdag 4/9, kl 8.15 har vi formell kursintroduktion. Kursen går vecka 36-45 med träffar i Sundsvall vecka 36, 40 och 45. Därefter följer fem veckors vfu = praktik. Du kan söka fram kursens schema på schemalänken nedan. Sök på kurskod PE105G.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Observera att vår distansform inte innebär nätdistans, utan vi har distans med träffar. Det innebär att du studerar en vecka i månaden i Sundsvall. Veckorna innehåller olika moment som du ska delta i, föreläsningar, seminarier, workshops, examinationer, m.m. Utbildningen är på heltid, vilket innebär att kommer att ha svårt att kombinera utbildningen med arbete.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Välkommen till Sundsvall och Mittuniversitetet!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Assar Hörnell
Assar Hörnell
Programansvarig
Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem
010-142 82 59