Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare åk 4-6, 15 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare åk 4-6, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi vill som kursansvariga hälsa dig varmt välkomna till den första kursen i Grundlärarprogrammet och avdelningen för Utbildningsvetenskap.

Kursplan: Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare åk 4-6, 15 hp

Kurskod: PE107G Anmälningskod: T2291
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 100%
Kursperiod: 2018-09-03 - 2018-11-11

Kursintroduktionen sker vecka 36, tisdag 4 september 2018 kl. 9.00, sal ser ni på schemat, vi ser fram mot att träffa dig då! Vi kommer att samarbeta till viss del mellan de olika inriktningarna mot F- åk 3 och åk 4-6. Vid kursintroduktionen kommer vi gå igenom kursens upplägg och innehåll. De övriga campusförlagda veckorna är 40 och 45. Under vecka 45 startar även nästkommande kurs i Svenska.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
UVK I består av två teman Skolan i samhället och Praktiken i skolan. Den första veckan kommer ni bland annat få ta del av föreläsningar kring Läroplansteori och Demokrati & Värdegrund. Inför dessa är det bra om ni har läst de inledande delarna i Läroplanen (Lgr 11) om Skolans värdegrund och uppdrag samt Övergripande mål och riktlinjer. Vi rekommenderar även att ni tar del av Lindes bok.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vad gäller litteratur i övrigt är det bra att bekanta er med litteraturen i kursen. Vi rekommenderar att ni har tillgång till de två antologierna av Lundgren, Säljö & Liberg samt Hansén & Forsman. Vi ger tips om litteratur och inläsning för att underlätta era studier i starten av kursen.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Sara Dahlqvist
Än en gång varmt välkommen till Mittuniversitetet, Sundsvall i september.

Kursansvariga Sara & Charlotta