Pedagogik GR (A), Tal-, läs- och skrivutveckling hos förskolebarn, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (A), Tal-, läs- och skrivutveckling hos förskolebarn, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursen syftar till att utveckla förmågan att arbeta med förskolebarns tal-, läs- och skrivutveckling. I vår ambition att stödja
er att uppnå kursens lärandemål kommer vi att varva föreläsningar (inkl. webbföreläsningar) med gruppaktiviteter. Kursen
behandlar bl.a. lekens och miljöns betydelse för barns språkliga utveckling, bedömning, språklig medvetenhet och
flerspråkighet.

Kursplan: Pedagogik GR (A), Tal-, läs- och skrivutveckling hos förskolebarn, 7,5 hp

Kurskod: PE143G Anmälningskod: T2031
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 100%
Kursperiod: 2018-09-03 - 2018-10-07

Kursen startar på måndag vecka 36 och campusveckor är vecka 36 & 41.
Innan v. 36 förväntas du ha bekantat dig med kursrummet i Moodle och läst studiehandledningen som ligger i Moodle samt att du införskaffat litteraturen för kursen.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen har inga "obligatoriska" moment förutom examinationerna, som behöver vara godkända för att få ut ett kursbetyg. Flera av kursens föreläsningar ligger på nätet i moodle och under inneveckorna har vi läraktiviteter där du tillsammans med dina studiekamrater bearbetar innehållet i kursen utifrån litteratur och föreläsningar.

Kursen examineras dels med en dugga i moodle, där 100 % rätt krävs av dig som student för att få göra den examinerande skrivuppgiften som är en hemtentamina. Duggan som är självrättande kan du göra så många gånger du behöver tills du uppnår godkänt resultat.

Vi har också två examinerande seminarier under vecka 41 som är "obligatoriska".

Kursen kan upplevas som krävande, men om du deltar i de läraktiviteter som vi erbjuder inom ramen för kursen är du väl förberedd för att klara av kursens tre olika examinerande moment i form av dugga, hemtentamen och seminarierna vecka 41.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkomna!

Bästa hälsningar
Christina Widmark Saari & Lena Randevåg

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Christina Widmark-Saari
Kursansvarig