Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och Utbildningsvetenskaplig kärna I, 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och Utbildningsvetenskaplig kärna I, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursen Förskolepedagogik I och Utbildningsvetenskaplig kärna I 30 hp startar vecka 36, måndag den 3 september och avslutas vecka 3 2019. Den första kursveckan avslutas fredag den 26 januari kl 15.00.

Träffar på Campus är förlagda till vecka 36, 40, 45, 49 och 02 - 19. Övriga veckor är avsedda för egna studier och exempelvis träffar via internet.

Kursplan: Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och Utbildningsvetenskaplig kärna I, 30 hp

Kurskod: PE178G Anmälningskod: T2011
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 100%
Kursperiod: 2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplanen finner du på http://www.miun.se/sv/Utbildning/Hitta-din-utbildning/Kurser/Sok-kursplan/. Där går du vidare till Institutionen för Utbildningsvetenskap och vidare till PE178G Förskolepedagogik I och Utbildningsvetenskaplig kärna I 30 hp. I kursplanen hittar du kurslitteraturen.

Kursen omfattar 20 veckors heltidsstudier motsvarande 30 högskolepoäng.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen bedrivs i distansform med samling under campusträffar i Sundsvall med exempelvis gruppaktiviteter, föreläsningar, seminarier, examinationer. Vid dessa träffar förväntar vi oss deltagande.

Mellan campusträffarna sker kontakter mellan lärare och studenter och bedrivs undervisning och studier via Mittuniversitetets lärplattform Studentportalen och en Moodle kurskonferens. En digital Studieguide finns tillgänglig via Studentportalen, några dagar före kursstart, i den Moodlekonferens som heter Förskolepedagogik I och Utbildningsvetenskaplig kärna

Någon vecka innan kursstart kommer anvisningar om inloggning till Studentportalen.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Om du har möjlighet att starta läsningen innan campusträffen är det utmärkt men inte en förutsättning för att delta den första campusveckan. Den första campusveckans innehåller föreläsningar och praktiska gruppövningar av olika slag. Litteraturen kommer, när kursen startat, bearbetas i seminarier av olika slag samt användas i arbetet med individuella uppgifter, grupparbeten m.m. under kursperioden

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Catarina Arvidsson
Kursansvarig