Psykologi AV, Forskningsmetod I, statistik och forskningsdesign, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Psykologi AV, Forskningsmetod I, statistik och forskningsdesign, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Very welcome to the course. My name is Billy Jansson, and I am the course leader. The aim of the course is to provide increased knowledge and greater independence in the choice of methods and approaches in relation to the research problems.
The course will provide an in-depth knowledge with respect to the selection and use of quantitative methods. Of great importance is the student's ability to

Kursplan: Psykologi AV, Forskningsmetod I, statistik och forskningsdesign, 7,5 hp

Kurskod: PS056A Anmälningskod: P4X61
Ort: Östersund Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2018-11-12 - 2019-01-20

The course begins with a mini conference at campus, Saturday 10/11 2018 (all day) about the role of emotions in different contexts, with lectures of invited researchers in the area. The course continues with a session Sunday 11/11 2018. Both these occasions are mandatory, so You must attend at campus in Östersund.

Students without activity (i.e., have not participated in mandatory sessions and

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
The course contains video lectures and computer exercises. The lectures will cover the theoretical material and contain relevant examples. In the computer exercises, the methods of analysis will be used on given data. As examination, the participants will conduct the analyses that are included in the course, present, and interpret the results from these analyses in a serial of individual examination reports that will be continuously assessed during the course.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Finally, I will once again welcome You to the course, and I hope and believe that we will have many interesting discussions together!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet