Psykologi GR (A), Organisationspsykologi: Effektiva organisationer, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Psykologi GR (A), Organisationspsykologi: Effektiva organisationer, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vad roligt att Du har valt att läsa denna mycket intressanta och populära kurs. Kursansvarig och lärare för aktuell kurs är Ingela Eng

Kursplan: Psykologi GR (A), Organisationspsykologi: Effektiva organisationer, 7,5 hp

Kurskod: PS107G Anmälningskod: P4081
Ort: Östersund Studieform: IT-Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2018-11-12 - 2019-01-20

Kursen startar den 12/11 och tre dagar före kursstart får Du tillgång till ditt kursrum i Moodle. I kursrummet finns t.ex. studiehandledning, inspelade föreläsningar och information om de examinerande momenten.
Vid problem med åtkomst till kursrummet, vänligen kontakta omgående IT helpdesk på: helpdesk@miun.se

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursens övergripande tema är organisationsutveckling sett ur ett psykologiskt perspektiv. Kursen går igenom teorier för organisationsutveckling. Dessutom behandlas metoder för att genomföra ett systematiskt förändringsarbete av organisationer. Kursen innehåller även moment som beskriver ledarskapets betydelse i samband med förändring och hur ett systematiskt förändringsarbete genom delaktighet kan bidra till en framgångsrik förändring.

Inom 2 veckor från kursstart ska Du ha registrerat sig samt loggat in i webb-kursrummet och skrivit en kort presentation av Dig själv samt vilka förväntningar som finns på kursen. Om du efter att ha skrivit Din presentation önskar dra tillbaka din registrering på kursen, vänligen kontakta kursansvarig. Vid avsaknad av presentation före den 26/11, ses detta som ett passivt avhopp. Då denna kurs är mycket populär avregistreras inaktiv student den 27/11, därefter antas studenter från reservlistan.

Då aktuell kurs benämns IT-distans är den helt distansbaserad, vilket innebär att det inte förekommer några fysiska träffar vid Campus i Östersund, vi har även valt att inte ha några obligatoriska webb-seminarier eller salstentamen på aktuell kurs. Examinationsformerna är skriftliga hemuppgifter samt ett online-prov. Kursupplägget tillåter studier på allt från dagtid, kvällar, vardagar och/eller helger.

Då det ibland kan ta tid att få tillgång till aktuell kurslitteratur rekommenderas Du att beställa denna i god tid före kursstart. Se kursplanen för aktuell kurslitteratur.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Återigen varmt välkommen till denna intressanta kurs som ges vid avdelningen för Psykologi.
Med vänlig hälsning Ingela Eng

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet