Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Helena Örnkloo, kursansvarig/lärare, hälsar dig välkommen till denna fristående distanskurs i utvecklingspsykologi, som pågår vecka 46 till 3 (halvfart)!

Kursplan: Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi, 7,5 hp

Kurskod: PS116G Anmälningskod: P4141
Ort: Östersund Studieform: IT-Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2018-11-12 - 2019-01-20

För att klara kursen ska en fördjupningsuppgift i steg samt en avslutande tentamen göras. Senast 26/11 ska du ha registrerat dig, loggat in på lärplattformen Moodle och gjort första uppgiften, som du hittar under Examination, annars avregistreras du från kursen.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen kommer framförallt att avhandla livets början, småbarnsåren t o m tonåren. Kurslitteraturen utgörs av Berk, L., Child Development, Needham Heights, Pearson Higher Education (senaste upplagan, men äldre upplagor fungerar), inspelade föreläsningar och diskussionsuppgifter. Tillkommer gör också vetenskapliga artiklar, som ni själv hittar på Biblioteket. En obligatorisk fördjupningsuppgift lämnas in i steg. Information om detta kommer på Moodle.

En förutsättning för distansundervisning är den regelbundna kontakten mellan lärare och student. Jag kommer att hjälpa er, men vill ändå poängtera att det är ditt ansvar att gå in och bevaka anslag, läsa din studentmejl och Diskussionsforum och svara om jag vill dig något.
Ett av de viktigaste dokumenten är Studiehandledningen, som du hittar under Kursinformation. Där kan du bland annat läsa om kurslitteraturen, tentamen etc. Studiehandledningen tillhandahåller kurslitteratur, läsanvisningar, schema, information om obligatoriska arbeten, tentamen och omtentamen. Här finner Du också information om de uppgifter som Du ska arbeta med under kursens gång. Studera därför studiehandledningen noggrant vid kursens start och gå tillbaka till den under kursens gång. Du kommer att få en kort introduktion till de kommunikationsverktyg som används och vilket lärstöd du kan förvänta dig att få. Detaljerad information om läraktiviteter och övningar läggs ut på kursplatsen i Moodle.

Kursen sker helt på distans, med undantag för en skriftlig tentamen, som ni måste vara på plats för att skriva, antingen på något av Mittuniversitetets campus i Sundsvall eller Östersund eller på något av lärcenter, som Mittuniversitetet har avtal med. Möjligheten finns dessutom att du själv hittar skrivplats på annat lärosäte, antingen i Sverige eller utomlands. Tentamen måste alltid skrivas samma datum och tid som på campus. Alla eventuella kostnader som uppstår vid salstentamen på annan ort måste du som student själv stå för. Sista anmälningsdag är 14 dagar före tentamensdatumet.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Jag hoppas att denna kurs ska ge dig en intressant grundläggande inblick i ämnet. Än en gång, varmt välkommen!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Helena Örnkloo
Kursansvarig Helena Örnkloo, filosofie doktor, universitetslektor