Sociologi GR (B), Organisation och välfärd, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Sociologi GR (B), Organisation och välfärd, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

De lärare ni kommer att möta på denna kurs är Lasse Reinikainen och Malin Bolin.

Kursplan: Sociologi GR (B), Organisation och välfärd, 7,5 hp

Kurskod: SO074G Anmälningskod: Q2191
Ort: Sundsvall Studieform: Campus Studiefart: 100%
Kursperiod: 2018-12-17 - 2019-01-20

Denna kurs börjar den 17/12 och exakt tid och datum för föreläsningarna kommer att synas på schemat några veckor innan kursstart. Vi kommer att påminna er om detta innan praktikperiodens slut genom att lägga ut schema och mer information på Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Eftersom denna kurs löper över jul och nyår så kommer vi att ha flera föreläsningar under vecka 51. Då kommer ni också få instruktioner för enskilda uppgifter samt uppgifter som ska utföras i grupp. Vissa förberedelser sker dock ändå enskilt, framför allt gällande läsning och annan informationsinhämtning. Det är inga träffar på campus under vecka 52 och vecka 1, men under vecka 2 och 3 kommer det att vara både grupparbeten och seminarier.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Återigen, välkomna till en intressant kurs som på olika sätt knyter an både till den kunskap ni tidigare införskaffat er och de erfarenheter ni får under praktiken.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Lasse Reinikainen
Lasse Reinikainen
Kursansvarig lärare