Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursen har en huvudsaklig inriktning på det svenska språkets struktur ur ett andraspråksperspektiv. Den ingår i en serie 7,5-poängskurser där de övriga delarna består av: A1 med inriktning på fonologi och ämnet svenska som andraspråk i skolan, A3 med inriktning på språksociologi och flerspråkighet samt A4 med inriktning på andraspråksinlärning.

Kursplan: Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2, 7,5 hp

Kurskod: SS002G Anmälningskod: M2181
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2018-11-12 - 2019-01-20

Två obligatoriska kursmöten är inplanerade för kursen. Kursen ges i Sundsvall.

Kursmöte 1: lördag den 17 november kl. 10.15-16.00
söndag den 18 november kl. 10.15-13.00

Kursmöte 2: lördag den 15 december kl. 10.15-16.00
söndag den 16 december kl. 10.15-13.00

Bevaka eventuella uppdateringar av kursschemat.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Att kursen går på halvfart innebär att du bör räkna med ungefär 20 timmars studier per vecka. En förutsättning för kursen är att du kan delta i de obligatoriska kursmötena. Vi ber dig redan före första kursmötet att tänka igenom vad detta innebär för din del. Om du finner att ovanstående inte går att förena med förvärvsarbete eller andra studier är vi tacksamma om du meddelar oss detta, så att din plats kan ställas till förfogande för annan sökande.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

En liten uppgift ska skickas in före kursens första träff.

Berätta lite om dig själv, vem du är och ditt intresse för ämnet Svenska som andraspråk. Skriv ner din presentation (omfång ca 1 A4), spela även in din presentation max en minut (Obs! bara ljud) och skicka dem till Diskussionsforum på Moodle. Övriga studenter kommer att kunna läsa och lyssna på din berättelse.

Än en gång välkommen ti

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Elzbieta Strzelecka
Elzbieta Strzelecka
kursansvarig