Datavetenskap GR (B), 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Datavetenskap GR (B), 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Ansvarig för kurspaketet är Martina Granholm.

Paketnamn: Datavetenskap GR (B), 30 hp
Kursplaner: Datavetenskap GR (B), Programmeringsmetodik II med Java, 7,5 hp
Datavetenskap GR (B), Verksamhetsutveckling och förändringsanalys, 7,5 hp
Datavetenskap GR (B), Informationssystemutveckling, 7,5 hp
Datavetenskap GR (B), XML, 7,5 hp

Anmälningskod: F2751
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-09-02 - 2020-06-07

Kurspaketet startar den 2 september i Mittuniversitetets lärplattform Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss. Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs”, under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart. Det är viktigt att du registrerar dig på varje kurs. Observera att du har sökt ett kurspaket och kommer att läsa fler kurser (som bildar paketet) och du måste registrera dig på varje kurs varefter de presenteras i Studentportalen.

Kursinformation
Kurspaketet består av fyra delkurser:

DV010G – Verksamhetsutveckling och förändringsanalys, 7,5 hp
DV012G – Programmeringsmetodik II med Java, 7,5 hp
DV020G – Informationssystemutveckling, 7,5 hp
DV019G – XML, 7,5 hp

Du läser kurserna parallellt två och två. Kurspaketet inleds med kurserna Programmeringsmetodik II samt Verksamhetsutveckling och förändringsanalys.

Kurserna läses på distans utan fysiska kursträffar. Information om eventuell tentamen (skrivs online) ges av respektive kursansvarig när kursen startat.

Observera att registrering öppnar torsdagen veckan innan kursstart; du kommer åt kursen i Moodle först efter kursstart, även om du registrerar dig redan innan kursstart.

Var aktiv i kursen!
För att visa att du är aktiv på kursen måste du under de tre första veckorna genomföra ett obligatoriskt kursmoment som framgår första gången du loggar in i Moodle. Om du inte genomför aktiviteten förlorar du din plats på kursen. Det medför att du inte kan fortsätta att följa denna kursomgång. Du får söka kursen nästa gång den erbjuds.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Hoppas att du får en bra studietid hos oss!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Martina Granholm
kursansvarig