Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

I den här kursen kommer du ges möjlighet att fördjupa dina kunskaper från A-nivå och även utföra en egen självständig forskningsinsats i form av en B-uppsats.

Kursplan: Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Kurskod: HI036G Anmälningskod: M3881
Ort: Sundsvall Studieform: Campus Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-09-02 - 2020-01-19

Kursen inleds med en introduktionsträff på campus Sundsvall måndagen den 3 september, kl. 13.15–15. Se vidare kursens schema.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Allmän kursinformation

Kursen är gemensam för ämneslärarprogrammet och fristående kurs. Den är indelad i fyra moment: två tematiska fördjupningar (båda 7,5 hp), en teori och metod-kurs (7,5 hp) samt en uppsatskurs (7,5 hp).

Undervisningens upplägg kan variera mellan momenten men omfattar vanligen en eller två föreläsningar och ett seminarium per vecka. Till det kommer självständiga skrivuppgifter, självstudier med hjälp av kurslitteraturen och B-uppsats. Kursen ges på helfart, 40 h i veckan.


Första momentet

Kursen inleds med ett fördjupningsmoment: ”Förintelsen och andra folkmord”. Momentet går vecka 36-40. Du bör innan måndag vecka 36 ha införskaffat den obligatoriska litteraturen:

Klas-Göran Karlsson: De som är oskyldiga idag kan bli skyldiga imorgon: det armeniska folkmordet och dess efterbörd (2012). Kommentar: 338 sidor

Norman M. Naimark: Stalin’s Genocides (2011). Kommentar: 163 sidor

David Olusoga & Casper W. Erichsen: Kejsarens förintelse: Tysklands bortglömda folkmord (2014). Kommentar: E-bok.

Timothy Snyder: Den svarta jorden. Förintelsen som historia och varning (2016). Kommentar: 555 sidor

Referenslitteratur: För dig som behöver en första översikt om Förintelsen rekommenderas Artur Szulc: I skuggan av Auschwitz: Förintelsen 1939–45. Tillkommer gör material av fördjupande karaktär, vilket meddelas vid momentets start. Vid eventuella frågor kontakta momentets lärare Glenn Svedin (glenn.svedin@miun.se).

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

På nytt vill vi hälsa dig välkommen till ämneslärarutbildningens fortsättningskurs i historia/B-kursen i historia. Det blir intensiva studier men förhoppningsvis också en givande och stimulerande termin.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Per Hammarström
Fil. dr. historia och kursansvarig