Pedagogik GR (A), Pedagogik, 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (A), Pedagogik, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursen består av 20 veckors studier uppdelade på fyra moment. Upplägget finner du i vårt digitala kursrum Moodle. Kursen startar v36 med en inläsningsvecka och följs av en campusvecka i Sundsvall v37. Vi har tre sammankomster på campus Sundsvall denna termin, samtliga med obligatorisk närvaro. Dessa är förlagda till vecka 37, 42 samt 47, mån 10.15 - tors 12.00. Mer information finns i kursrummet.

Kursplan: Pedagogik GR (A), Pedagogik, 30 hp

Kurskod: PE003G Anmälningskod: T3851
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-09-02 - 2020-01-19

Genom att logga in i studentportalen (går tidigast ca 3 dagar innan kursstart) och registrera dig på kursen kommer du få tillgång till vårt virtuella kursrum via en länk till lärplattformen moodle. Du ser moodle när du är inloggad i studentportalen. Om du har problem att hitta eller behöver stöd kan du kontakta Hepldesk https://www.miun.se/kontakt/helpdesk/

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
När du väl hittat in till kursrummet Moodle börjar du med att läsa den information som finns samt studiehandledningen. I den finns instruktioner och moments upplägg för det första momentet. Har du frågor kan du ställa dessa i kursrummets forum för frågor och svar. Du finner också information från oss lärare i kursrummets forum för information. Logga därför in varje dag för eventuella nyheter.

Under den första inläsningsveckan ska du genomföra två uppgifter som du finner i studiehandledningen. Frågor ställs i kursrummet eller på följande campusvecka som börjar måndag 9 sep kl 10.15 och slutar torsdag 12 sep kl 12.00. Närvaro krävs.

I kursrummet, eller på vår hemsida, finner du också kursplan där litteratur för hela terminen framgår. Beställ litteraturen i god tid så du hinner få den före varje moment startar.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Saga Dorani
Väl mött!