Pedagogik GR (A), Idrott och hälsa, 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (A), Idrott och hälsa, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Idrott och hälsa är en campusdistanskurs med fem campusförlagda veckor (36, 39, 43, 47 och 51) varav fyra veckor är förlagda i Sundsvall och en vecka i Östersund (v.47). I kursen kommer ni att utveckla kunskaper inom ämnet idrott och hälsa för att kunna undervisa i ämnet, integrera kunskapen i andra ämnen samt leda aktiviteter i fritidshem och skola.

Kursplan: Pedagogik GR (A), Idrott och hälsa, 30 hp

Kurskod: PE162G Anmälningskod: T3021
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-09-02 - 2020-01-19

Kursen startar tisdag den 3/9 -19 kl. 10.15 i sal C 307.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen består av tre delmoment:

1. Introduktion till idrottsvetenskap
2. Funktionell rörelse med didaktik
3. Idrott och hälsa ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv

Upplägget av kursen är en blandning av praktiska och teoretiska moment kopplade till idrott och hälsa. Ni kommer bland annat att genomföra grundläggande former för friluftsliv vid Norra berget och Sidsjön i Sundsvall. Praktiska moment inriktade på nutrition och träningslära med anknytning till barn och ungdomar är förlagda i Östersund. Utrustning ni behöver under den första veckan är idrottskläder för inomhusbruk, kläder för utomhusaktivitet och friluftsliv samt badkläder.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi ser fram emot att träffa er!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Greta Wiklund Lind
kursansvarig