Sociologi GR (B), Ledning och organisering under risk och kris, 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Sociologi GR (B), Ledning och organisering under risk och kris, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi som undervisar på den här kursen är glada att få genomföra den tillsammans med dig. Kursen är ämnad att fördjupa dina kunskaper i sociologisk teori, metod och forskning. Detta med särskilt fokus på ledning och organisering under risk och kris.

Kursplan: Sociologi GR (B), Ledning och organisering under risk och kris, 30 hp

Kurskod: SO058G Anmälningskod: Q4231
Ort: Östersund Studieform: Campus Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-09-02 - 2020-01-19

Kursen startar måndag 2 september, kl. 13.15, i sal G1350 med en introduktion till höstterminens kurs (30 hp) och den första delkursen, Sociologisk teori (7,5 hp).

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Höstterminens kurs är uppdelad i fyra delkurser om vardera 7,5 hp med inriktning mot sociologisk teori (delkurs 1), ledarskap med inriktning på risk och kris (delkurs 2), organisation och riskhantering (delkurs 3) och kvalitativ metod (delkurs 4).

Som vanligt hittar du all information om delkurserna på respektive kurshemsida i kursplattformen Moodle.

För att komma igång ordentligt på den första delkursen är det viktigt att du så tidigt som möjligt har tillgång till litteraturen som står i fokus för undervisningen. Titta på litteraturlistan i kursplanen och glöm inte att beställa hem de böcker du behöver.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi ser fram emot att få träffa dig i september, men tills dess önskar vi dig en riktigt trevlig sommar!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Mikael Linnell