Genus och Politik, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Genus och Politik, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi som är lärare på kursen heter Cecilia Dahlbäck och Anna Ehrhart. Vi hoppas att det här ska bli en innehållsrik och givande kurs med många bra diskussioner och att du ska lära dig mycket.

Kurspaketet består av två kurser, det finns därför två kursplaner kopplade till kursen; ”Genus, nation och migration” och ”Genus i statsvetenskap”, båda finns länkade i kursrummet Moodle.

Paketnamn: Genus och Politik, 7,5 hp
Kursplaner: Genusvetenskap GR (A), Genus, nation och migration, 4 hp
Statsvetenskap GR (A), Genus i statsvetenskap, 3,5 hp

Anmälningskod: Q2079
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-06-10 - 2019-08-18

Börja i god tid innan kursstart att söka artiklarna och beställa kurslitteraturen.
Efter registreringen får du tillgång till Moodle och studiehandledningen som du ska läsa noggrant. Du får på så sätt en överblick över tider och de uppgifter som ingår i kursen och har möjlighet att komma igång med din egen planering.

Den första kursuppgiften v. 24 är att skriva en presentation av dig själv.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss. Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs”, under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart. Det är viktigt att du registrerar dig på varje kurs. Observera att du har sökt ett kurspaket och kommer att läsa fler kurser (som bildar paketet) och du måste registrera dig på varje kurs varefter de presenteras i Studentportalen.

Kursinformation
Vid distansstudier gör du större delen av jobbet själv samtidigt som det ger större flexibilitet i planeringen. Hjälp och vägledning får du genom att vara aktiv i kursplattformen Moodle – dvs. tar del av tillgängligt material och deltar i gruppdiskussioner. Mittuniversitetets bibliotek har särskilda resurser för dig som studerar på distans. Läs mer på: www.bib.miun.se.

Om Moodle: Den kursplattform vi använder oss av är Moodle. I Moodle finns en kursplats tillgänglig för studenter och lärare på kursen. Förutom kursmaterial och länkar finns en anslagstavla där läraren lägger ut viktiga meddelanden som du behöver ta del av mellan kursträffarna. Du kan också via Moodle skicka e-post och konferera med studiekamrater och lärare.

Ditt studentmejl-konto är kopplade till Moodle och dit skickas alla meddelanden som läggs ut i Moodle. Du hittar ditt studentmejl-konto via Studentportalen (logga in på Studentportalen, klicka på ditt namn högst upp till höger, klicka på ”Min e-post”).

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

All information du behöver finns tillgänglig i kursplanen. Du kommer att få mer detaljerad information om kursen i studiehandledningen.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Cecilia Dahlbäck