Historia GR (A), Militärhistoria, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Historia GR (A), Militärhistoria, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursplan: Historia GR (A), Militärhistoria, 7,5 hp

Kurskod: HI008G Anmälningskod: M2129
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-06-10 - 2019-08-18

Kursen inleds den 10 juni (kl. 13.00-14.00) med ett nätseminarium, där jag går igenom kursens upplägg. Detta seminarium är frivilligt.

Det kommer att finns en länk till vårt seminarierum på kursens lärplattform

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Du kommer under kursen att aktivt arbeta med ett antal instuderingsfrågor. Detta arbete kommer i huvudsak att vara självständigt även om du givetvis alltid kommer att kunna kommunicera med mig och dina studiekamrater via forum som är skapade på vår lärplattform på nätet. Varje vecka, med undantag av kursens sista, ska du även besvara 1-2 frågor i ett gemensamt forum som finns på lärplattformen. Dessa veckofrågor knyter an till instuderingsfrågorna. Kursen avslutas med en större hemuppgift som utgår från ett antal av dessa instuderingsfrågor, ca. 4-8 av dem.

Utöver arbetet med dessa instuderingsfrågor ska du även skriva två (2) rapporter under kursen. som båda ska bygga på innehållet i John Keegans bok "The Face of Battle". Deadline för inlämningen av dessa två rapporter är i början av vecka vecka 32, närmare bestämt den 5:e augusti. Efter inlämningen erbjuds seminarier (via nätet) med syftet att diskutera Era rapporter och den del av boken som rapporten berör. Dessa seminarium kommer att ske under samma vecka som inlämningen (dvs. under vecka 32) Det är alltså under dessa seminarier du får feedback på dina rapporter. Seminarierna är emellertid inte examinerade.

All aktivitet på kursen sker som synes via vår kurssida på nätet. Det är alltså väldigt viktigt att du kontinuerligt under kursen går in på kurssidan.

Som framgår av upplägget har du en stor flexibilitet att självständigt kunna tidsplanera dina studier.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Du är varmt välkommen till kursen. Jag hoppas att du ska finna den intressant och lärorik!

Vänligen,
Magnus

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Magnus Perlestam