Historia GR (B), Stat, nation och minoritet, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Historia GR (B), Stat, nation och minoritet, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Förhoppningsvis kommer du uppleva undervisningen meningsfull och angelägen. Tanken är att kursen ska ge en förståelse av den europeiska statsvärldens uppkomst, utveckling och framväxten av den moderna nationalstaten. Vi kommer diskutera hur nationella identiteter och dikotomier har används för att särskilja, inkludera och exkludera minoriteter, ett angeläget tema med stor nutidsaktualitet.

Kursplan: Historia GR (B), Stat, nation och minoritet, 7,5 hp

Kurskod: HI048G Anmälningskod: M2069
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-06-10 - 2019-07-14

Kursen börjar måndagen den 10 juni och avslutas fredagen den 14 juli med en hemtentamen.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen är en nätkurs och innehåller således inga fysiska träffar. I stället kommer Lärplattformen Moodle vara vår mötesplats, där studiehandledning, uppgifter och annan viktig information kommer finnas tillgänglig. På Moodle kommer det också finnas möjlighet att ställa frågor till läraren och delta i olika diskussionsfora.

Litteratur
Gellner, Ernest: Stat, nation, nationalism (1997 Bokförlaget Nya Doxa)
Gustafsson, Harald: Makt och människor: Europeisk statsbildning från medeltiden till franska revolutionen (2010 Makadam Förlag)
Hammarström, Per, Nationens styvbarn: Judisk samhällsintegration i några Norrlandsstäder 1870 –1940 ( 2007 Carlssons bokförlag)
Selling, Jan: Svensk antiziganism: Fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar (2013 Sekel Bokförlag)

Dessutom kan ett antal artiklar tillkomma som kommer att finnas tillgängliga via Moodle.

Under kursens inledning läses Harald Gustafssons Makt och människor: Europeisk statsbildning från medeltiden till franska revolutionen. Du bör dock ha alla tre böckerna vid kursstart. Samtliga av dem kan köpas hos nätbokhandlarna.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Har du några frågor innan kursstart så är det bara att du mailar mig.
Annars hör vi i början av juni!

André Ahrling
Kursansvarig

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

André Ahrling