Historia GR (A), Folkhemmet och välfärdsstaten, 15 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Historia GR (A), Folkhemmet och välfärdsstaten, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursplan: Historia GR (A), Folkhemmet och välfärdsstaten, 15 hp

Kurskod: HI061G Anmälningskod: M2149
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-06-10 - 2019-08-18

Kursen inleds den 10 juni 13.15. Vi använder kommunikationsverktyget Zoom och du hittar en inloggningslänk på din kurssida i Moodle. Där hittar du även schemat och övriga uppgifter. Länken nedan leder till bokningssystemet TimeEdit som inte är relevant för oss eftersom vi inte använder undervisningslokaler.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen har två delar; en grunddel och en fördjupningsdel. Man måste göra båda delarna, det är inte möjligt att göra bara en del och få 7,5 poäng.
Den första delen kommer att vara uppdelad i tre undervisningsblock som inleds med en föreläsning - vilken även kommer att vara tillgänglig efteråt - och avslutas med en obligatorisk skriftlig uppgift. När de skriftliga uppgifterna är inlämnade och godkända kan man börja med fördjupningsdelen. Den har fyra olika spår, anpassade efter olika intressen och förkunskaper (närmare detaljer finns på Moodle). Det är även möjligt att - i samråd med kursledaren - konstruera en egen fördjupningsdel med egen vald litteratur. Fördjupningsdelen innefattar ett handledningsseminarium och examineras med en slutuppgift om ca 10-15 sidor. När båda delarna av kursen är examinerade får man betyg på hela kursen.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen till en kurs som både ger historiska perspektiv och är brännande aktuell.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Mats Deland
Mats Deland

vik lektor och kursledare