Historia GR (A), Museet som lärmiljö: didaktiska perspektiv, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Historia GR (A), Museet som lärmiljö: didaktiska perspektiv, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Så roligt att du valt att läsa denna kurs i sommar! Jag hoppas att du ska finna den intressant och givande. Museer är fascinerande miljöer och genom att läsa denna kurs får du möjlighet att kombinera universitetsstudier med reflekterande museibesök. Vidare får du inblick i villkoren för samverkan mellan skola och museum.

Kursplan: Historia GR (A), Museet som lärmiljö: didaktiska perspektiv, 7,5 hp

Kurskod: HI063G Anmälningskod: M2139
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-06-10 - 2019-08-18

Kursen startar 10 juni på lärplattformen Moodle. Den 18 juni har vi en obligatorisk kursträff i Sundsvall. Den pågår mellan kl 9.00 och 15.30. Förmiddagen tillbringar vi på Campus Åkroken, i en undervisningslokal som heter Learning Lab, N510. Efter lunch går vi till Sundsvalls museum för att fortsätta dagen där med reflekterande samtal med museets intendent och pedagog.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen går på halvfart vilket innebär att du behöver lägga ca 20 timmar per vecka på dina studier. Det handlar om inläsning av kurslitteratur, arbete med skrivuppgifter, examinationsuppgifter och deltagande i diskussioner på lärplattformen. Du förväntas vara aktiv under hela kursens gång. Kursen innehåller också två obligatoriska träffar. Den första sker den 18 juni i Sundsvall och den andra den 15 augusti på Västernorrlands museum i Härnösand. Vidare förväntas du göra ytterligare tre reflekterande museibesök under kursens gång. Anvisningar för detta kommer att finnas på lärplattformen. Den muntliga examinationen består av aktivit deltagande i reflekterande seminariesamtal om kurslitteraturen och den skriftliga examinationen består av författandet av en akademisk essä där ni utgår från era egna erfarenheter av museer och relaterar till kurslitteraturen och de föreläsningar som jag håller. Mer info kommer att finnas på lärplattformen.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Jag ser fram emot att träffa er och ta del av era reflektioner kring museer som lärmiljöer!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Carola Nordbäck
Kursansvarig och undervisande lärare.