Pedagogik GR (A), Kompletterande pedagogisk utbildning, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9 och Gymnasielärare, 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (A), Kompletterande pedagogisk utbildning, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9 och Gymnasielärare, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Jag heter Lars Sandin. Förutom att jag är programansvarig för KPU är jag också ansvarig för den kurs som börjar vid programstarten vecka 24. Kursen heter ”Lärande, styrning och ledarskap” och är på 30 hp.

Kursplan: Pedagogik GR (A), Kompletterande pedagogisk utbildning, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9 och Gymnasielärare, 30 hp

Kurskod: PE133G Anmälningskod: T2829
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-06-10 - 2020-01-19

Kursen startar måndagen den 10/6 kl. 9.00 i sal C329 på Campus Sundsvall. Under den första samlingsveckan (vecka 24) kommer vi att introducera de två första momenten i kursen. Dessa kommer att läsas parallellt över sommaren och avslutas vecka 35. Ta del av den litteraturlista som finns i kursplanen och se till att ha litteraturen till de två första momenten tillgänglig vid programstarten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen är uppdelad i fyra moment om vardera 7,5 hp. De två första momenten läses parallellt över sommaren, medan det tredje och fjärde momentet läses under hösten före respektive efter den verksamhetsförlagda utbildning som pågår från och med vecka 41 till och med vecka 50. Kursen avslutas vecka 03. Gemensamma samlingar på campus äger rum veckorna 24, 35, 40 och 51. Du förutsätts delta vid dessa samlingar. Veckorna 28 och 03 sker obligatoriska aktiviteter på webben via kommunikationsverktyget Zoom.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Välkommen till kursen!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Lars Sandin
Lars Sandin
Programansvarig
Tel: 010-1428634
E-post: lars.sandin@miun.se