Psykologi GR (A), Psykologins grunder: introduktion och aktuella tillämpningar, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Psykologi GR (A), Psykologins grunder: introduktion och aktuella tillämpningar, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursen ger en första inblick i psykologins spännande värld, i form av att du får ta del av den vetenskapliga grunden till kända psykologiska begrepp och teorier. Kursen ger en bra förberedelse inför kommande studier i ämnet, men kan också utgöra en breddning inför annan examen. Utöver psykologins grunder illustreras aktuell forskning med föreläsningar av forskare vid Mittuniversitetet.

Kursplan: Psykologi GR (A), Psykologins grunder: introduktion och aktuella tillämpningar, 7,5 hp

Kurskod: PS118G Anmälningskod: P4029
Ort: Östersund Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-06-10 - 2019-08-18

Sommaren 2019 har vi inga webbaserade träffar som kräver att du har tillgång till headset och webbkamera. Kursen har en hög grad av frihet, då du kan genomföra de obligatoriska testen under hela kursperioden. Avslutande examination/webbtentamen genomförs på en fast dag och tid, men på valfri plats. Kursupplägget tillåter till stor del studier på dag- och kvällstid, vardagar/helger.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Det är viktigt att du i samband med kursstart loggar in på studentportalen och besöker kursrummet i Moodle.
För att behålla din plats på kursen ska obligatoriskt test 1 vara godkänt senast den 28/6 kl. 12:00. Vid avsaknad av godkänt resultat på det första självrättande testet, ses det som passivt avhopp från kursen och avregistrering sker.

I denna kurs används stegvis examination. Vilket innebär att du först genomför det obligatoriska momentet som består av 7 självrättande test, vars frågor är kopplade till de inspelade föreläsningarna och respektive kapitel i kursboken. När du har uppnått godkänd nivå på samtliga test blir den avslutande skriftliga webbtentamen tillgänglig att genomföra vid något av följande 3 tillfällen:

• Webbtentamen (tillfälle 1): fredagen den 12/7 kl. 9:00-12:00.
• Webbtentamen (tillfälle 2): torsdagen den 15/8 kl. 13:00-16:00
• Webbtentamen (tillfälle 3): måndagen den 25/11 kl. 8:00-11:00

Önskar du bli klar med aktuell kurs och få betyg inrapporterade i god tid före höstterminen startar, då är det viktigt att du avslutar de obligatoriska testen före den 12/7 och därefter genomföra webbtentamen den 12/7.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Då det ibland kan ta tid att få tillgång till aktuell kurslitteratur rekommenderas du att beställa denna i god tid före kursstart. Se kursplanen för aktuell kurslitteratur. Senaste upplagan finns både i pappers- och e-format.

Varmt välkommen till kursen och lycka till med dina studier i sommar!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Olympia Karampela
Kursansvarig är Olympia Karampela och biträdande kursansvarig är Michaela Tjernberg