Sociologi GR (A), Våldets roll i samhället, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Sociologi GR (A), Våldets roll i samhället, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursens övergripande syfte är att introducera sociologiska begrepp och teorier kring våld och våldsanvändning. Vidare syftar den till att ge kunskap om hur sociologi kan användas för att öka förståelsen av våld och våldsanvändning i samhället. Kursen ger verktyg för att problematisera fenomenet.
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Sara Skott
Karin Jarnkvist

Kursplan: Sociologi GR (A), Våldets roll i samhället, 7,5 hp

Kurskod: SO083G Anmälningskod: Q7079
Ort: Sundsvall/Östersund Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-06-10 - 2019-08-18

Kursen ges på IT-distans via läroplattformen Moodle och kommer inte att ha några fysiska träffar. Se till att bekanta dig med all information som ges där samt i kursplan och studiehandledning.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Viktiga datum:
- 10 juni 2019: Kursen startar
- 1 juli 2019: Inlämning presentationsuppgift
- 8 juli 2019: Första inlämning PM 1
- 5 Augusti 2019: Första inlämning PM 2
- 8 augusti 2019: Upplägg av diskussionstext
- 16 Augusti 2019: Deadline diskussionsinlägg
- 16 Augusti 2019: Kursen slutar
- 19 Augusti 2019: Inlämning av kompletteringar PM1
- 30 Augusti 2019: Inlämning av kompletteringar PM2

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkomna! Om det skulle uppstå några frågor under vägen så tveka inte att höra av dig. Vi finns här för dig!

Sara Skott
Karin Jarnkvist

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Sara Skott
Kursansvarig och lärare
Sara Skott, Lektor
Telefon: 010-142 78 21
E-post: sara.skott@miun.se

Lärare
Karin Jarnkvist, Lektor
Telefon: 010-142 88 69
E-post: karin.jarnkvist@miun.se