Datavetenskap GR (C), Examensarbete Datavetenskap, 15 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Datavetenskap GR (C), Examensarbete Datavetenskap, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Jag som kommer att vara din handledare på examensarbetet heter Håkan Sundberg och är doktor i data- och systemvetenskap.

Kursplan: Datavetenskap GR (C), Examensarbete Datavetenskap, 15 hp

Kurskod: DV015G Anmälningskod: F2280
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-01-21 - 2019-06-09

Examensarbetet genomförs vecka 4-23. Det är inga obligatoriska träffar förutom slutredovisning.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Rapport, presentation och opposition
Alla arbeten ska redovisas genom en rapport, genom en muntlig presentation, samt genom opposition på någon annan students arbete. Vi planerar ett redovisningstillfälle i slutet av maj eller början av juni. Allra bäst vore om du kunde komma till ett redovisningstillfälle i Sundsvall. Där har vi möjlighet att blanda studenter från den här kursen med studenter från andra kurser som också ska redovisa arbeten på samma nivå. Skulle det inte gå kan vi ordna redovisning genom någon typ av distansöverbryggande medier, t.ex. Zoom, för information se www.miun.se/student/zoom. Du behöver då en dator med Internetförbindelse och gärna headset med mikrofon för bra kvalitet på ljud.

Kontakta handledare för start av arbetet
Du ska alltid kontakta handledare och/eller examinator före du startar ditt arbete. Det går inte att i efterhand komma med ett påbörjat eller färdigt arbete och få detta godkänt. Börja därför med att skriva ned din idé till examensarbete och skicka den till mig. Det bör vara c:a en sida med kort bakgrund, problem, syfte, forskningsfrågor och avgränsningar. Ange också vilken tidigare forskning som finns inom området och hur du positionerar ditt arbete gentemot det. Arbetar du i en extern organisation så ange detta och vem som är handledare där. Du kan inte påbörja ditt examensarbete förrän du har fått feedback på din idé och godkänt att börja arbeta. Tänk på att det är ett vetenskapligt problem du ska arbeta med. Därför ska du läsa in dig på existerande forskning.

Visa aktivitet
Universitetet måste redovisa att alla är "aktiva" i kursen. Endast den student som är antagen till och registrerad på en kurs har rätt att delta i undervisning och examination. Uppgifter om registreringar lämnas till CSN som underlag för beslut om studiemedel.

Universiteten är ålagda att SENAST inom tre veckor kontrollera vilka studenter som är aktiva. Därför kommer vi att uppfatta det som att en student som inte är aktiv INTE vill delta och betraktas därmed som att denne har avbrutit sina studier.

Detta innebär att studenten avregistreras från kursen.
• Du visar dig aktiv genom att inom tre veckor skicka in ditt förslag till examensarbete.

Har du frågor om detta så kontakta kursansvarig.

Tidplan
Preliminär tidplan/arbetsgång:

- Inom tre veckor (senast) ska du skicka in ditt förslag, detta också för att behålla din plats på utbildningen.

- Påbörja inläsning på ämnet: Sök och läs artiklar i forskningsdatabaserna, samla på dig referenser och positionera ditt arbete. Många startar sitt arbete och tänker att en rapport kan man skriva senare, men det fungerar inte. Det är viktigt att ditt arbete är förankrat vetenskapligt. Detta gör du genom att läsa in dig på den teoretiska referensramen samt letar artiklar kring det problem eller din fråga som du tänker arbeta med. Du ska vara påläst om vilken forskning som finns samt kunna motivera hur ditt arbete och dina frågor passar in. Slarva inte med det här momentet eller skjut upp det till senare. Det bästa är om du har börjat läsa in dig redan när du skickar in ditt förslag till arbete (enlig första punkten ovan). Det kan bli en liten ”iteration”, d.v.s. att din ursprungliga idé kan behöva revideras vartefter du läser in dig.

- Mitten av februari: Du bör ha introduktion/bakgrund, teori, och metod klart. Stäm av med din handledare.

- Slutet av mars: Du bör ha huvudsakliga resultat och analys klar. Stäm av med din handledare. Vi har inget speciellt mellanseminarium eller obligatoriska tillfällen. Det är viktigt att du gör dina avstämningar.

- Början av maj: Du bör ha en första version av din rapportklart. Av erfarenhet vet vi att det är mycket arbete innan en slutlig version av en rapport blir riktigt klar och godkänd för redovisning. Det behövs några veckor för mailväxling kring förbättringar. Det brukar inte fungera med att komma med en rapport i sista minuten. Din rapport ska godkännas innan du kan gå upp vid redovisningstillfället.

- Inskick av rapport, slutlig version: En vecka innan utsett datum för redovisning ska en slutlig version av arbetet skickas till handledare, opponenter och examinator. Handledaren godkänner om du får redovisa.

- Slutet av maj, början juni: Redovisning och opposition. Genomförs på plats i Sundsvall alternativt via något distansöverbryggande media som t.ex. Zoom, för information se www.miun.se/student/zoom. Vi brukar blanda studenter från flera utbildningar. Vi återkommer senare med datum för redovisningar eftersom det ska koordineras mellan flera utbildningar. Du ska presentera ditt arbete på c:a 20 minuter, förslagsvis genom en PowerPoint-presentation, samt svara på frågor från utsedd opponent och från examinator. Du ska även närvara och lyssna på andra studenters presentationer samt vara opponent på någon annan students arbete. Du behöver inte närvara en heldag men räkna med att avsätta en halv dag. Din opposition ska även lämnas skriftligt.

- Efter redovisning: Efter redovisning har du möjlighet att korrigera ditt arbete efter synpunkter från opponenter och examinator.

- Publicering i Diva: När arbetet korrigerats och godkänts av examinator ska det laddas upp det i portalen för publicering av arbeten och rapporter som heter Diva och återfinns via universitets bibliotekssida. Du får mer instruktioner efter att ditt arbete har godkänts.

- Betyg: När alla moment är klara och godkända, d.v.s. rapport, redovisning, opposition, samt publicering i Diva, får du ditt slutbetyg av examinator. Betyget sätts i skalan A-E.

- Slutet av augusti: Uppsamlingstillfälle för redovisningar. Vi genomför ett uppsamlingstillfälle för dig som inte hinner redovisa i maj/juni.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Har du frågor som handlar om kursinnehållet kan du kontakta kursansvarig Håkan Sundberg på telefon 070-3126402 eller e-post Hakan.Sundberg@miun.se. Den huvudsakliga kommunikationen kring avstämningar av ditt arbete gör vi via JMAIL-funktionen inne i Moodle.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Håkan Sundberg
kursansvarig