Tekniskt baspaket BE, 15 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Tekniskt baspaket BE, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi som ansvarar för basåret, Jennie Sandström, Pernilla Johnsen och Tomas Nilson, ska göra vårt bästa för att du ska trivas och få ut mesta möjliga av dina studier.

Paketnamn: Tekniskt baspaket BE, 15 hp
Kursplaner: Fysik BE, Baskurs 2 i fysik, 7,5 hp
Matematik BE, Baskurs 4 i matematik, 7,5 hp

Anmälningskod: K4050
Ort: Östersund Studieform: Campus Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-03-25 - 2019-06-09

Baspaketets uppstartsträff i Östersund är måndag 25 mars kl: 09.15–10.00 i sal Q171. Där får du information om studier, passerkort, tentamensrutiner o.s.v.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss. Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs”, under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart. Det är viktigt att du registrerar dig på varje kurs. Observera att du har sökt ett kurspaket och kommer att läsa fler kurser (som bildar paketet) och du måste registrera dig på varje kurs varefter de presenteras i Studentportalen.

Kursinformation
De kurser du ska läsa är Baskurs matematik 4 och Baskurs fysik 2. Via schemalänken kan du från och med fyra veckor innan kursstart söka schema för dessa via MA020X VT19 Östersund, respektive FY004X VT19 Östersund.

Kursplan MA020X: https://www.miun.se/utbildning/kurser/Sok-kursplan/kursplan/?kursplanid=21126
Kursplan FY004X: https://www.miun.se/utbildning/kurser/Sok-kursplan/kursplan/?kursplanid=16890

Förutom de båda kursernas kurslitteratur som du hittar i kursplanerna kommer du också behöva en formelsamling:
- Formler och tabeller, Alphonce och Pilström, Natur & Kultur, ISBN 9789127422452.
Detta är den enda formelsamling man får ta med sig på tentamen.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Pernilla Johnsen
Programansvarig för basåret i Östersund