Folkhälsovetenskap GR (C), 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Folkhälsovetenskap GR (C), 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursen går med helfart under hela vårterminen 2019. Det innebär att ca 40 timmar/ vecka ska ägnas åt studierna. Din första uppgift är att gå in på kursplattformen och presentera dig under ”Presentation”.

Kursplan: Folkhälsovetenskap GR (C), 30 hp

Kurskod: FH015G Anmälningskod: N2070
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-01-21 - 2019-06-09

Kursstart är den 21 januari kl 13:15. Kursstarten sker via e-mötesverktyget Zoom. Länken finns i lärplattformen Moodle som du kommer åt efter du registrerat dig. Kursplanen finner du i länken ovan med information kring lärandemål och kurslitteratur. Vi rekommenderar att du redan nu skaffar den obligatoriska kurslitteraturen och börjar repetera om det var länge sedan du läste vetenskaplig metod.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen bedrivs på distans utan träffar på Campus. Däremot kommer obligatoriska träffar att ske online via e-mötesverktyget Zoom. Till det behöver du förutom dator/platta, en säker uppkoppling samt headset och kamera. Kursen har två delar. De första tio veckorna handlar om metod och de sista tio veckorna om uppsatsskrivandet. Emellertid kommer arbetet med uppsatsen att påbörjas redan under de första tio veckorna då du kommer att skriva en projektplan. Därför är det bra om du redan nu börjar fundera på ett uppsatsämne. Dock kan uppsatsämnet komma att begränsas om det ej finns handledarkompetens inom området.

På kursplattformen Moodle finner du studiehandledningen som vägleder dig genom kursen. I den beskrivs uppgifterna samt anges diskussions- och inlämningsdatumen. Mer information finns att läsa i studiehandledningen.

I början av kursen kommer du att få göra ett diagnostiskt prov (ej betygsgrundande) för att hjälpa dig att identifiera kunskapsluckor relaterad till vetenskaplig teori och metod. Testet som är självrättande kommer även att ge tips på lärresurser om du skulle svara fel på någon fråga.

Viktigt att veta redan nu är att första delen av kursen kommer att examineras med en salstentamen den 28 mars 2019. Denna kan du genomföra på Mittuniversitetets campus Sundsvall eller Östersund. Det går också bra att genomföra den på ett lärcentra i din kommun, ett närliggande universitet/högskola eller ambassad. Läs mer om reglerna kring Salstentamen på annan ort (STAO) här: https://portal.miun.se/documents/10156/1367198/bilaga-till-miun-2016-121-stao-styrdokumentpdf.pdf/a6d6a5e2-f321-4a71-b0dd-01739797935f

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Än en gång, varmt välkommen till kursen och tveka inte att höra av dig till kursansvarig om du har frågor.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Heléne Zetterström-Dahlqvist
Kursansvarig/Lektor