Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Välkommen till kursen Fek Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp

Kursplan: Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp

Kurskod: FÖ096G Anmälningskod: L2150
Ort: Sundsvall Studieform: Campus Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-01-21 - 2019-02-24

Kursen startar med introduktion och första föreläsningen 2019-01-21

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursens upplägg ::

Kursen, som ges både på campus och på distans går igenom hur man analyserar
investeringsalternativ, värderar finansiella tillgångar samt tillämpar olika metoder i samband
med detta. Kursupplägget skiljer sig åt beroende på distributionsform. För er som läser
kursen på distans sker undervisningen genom utlagt material och kommunikation i ett
nätbaserat undervisningsprogram. Ni får en läsanvisning som i grova drag är en planering av
vad som ingår i kursen.
Campuskursen består av schemalagda lektioner med utgångspunkt från kurslitteraturen

samt dagsaktuella händelser. Under kursen förväntas ni vara aktiva och ge exempel på egna
observationer och personliga erfarenheter. Kursen börjar med ett introduktionstillfälle där
kursen presenteras i sin helhet avseende antal lektionstillfällen, kurslitteratur och upplägget
på kursen inklusive examinationsuppgifterna. Därefter följer föreläsningar kring
grundläggande föreställningar om finansieringsteorier. Läraren ger exempel på fall från
verkligheten för att skapa ökad förståelse för de teorier som gås igenom. Efter det följer en
serie av föreläsningar som är tänkta att ge ökad teoretisk insikt och praktisk förståelse.
Läraren går igenom matematiska modeller, vilka ligger till grund för finansiell analys och
bedömning. Parallellt med föreläsningarna ligger seminarier och examinationsuppgifter (se
nedan), där era arbeten presenteras och diskuteras.

Kurslitteratur::

Hansson, S., Aktier, optioner, obligationer, Studentlitteratur, senaste upplagan
Hiller, D., Ross, S., Westerfield, R.,Jaffe, J., Jordan, B., Corporate Finance, McGraw-Hill
Higher Education, European Ed, senaste upplagan
Ljung, B., Högberg, O., Investeringsbedömning: En introduktion, Liber Ekonomi, senaste
upplagan
Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Darush Yazdanfar