Historia GR (A), 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Historia GR (A), 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi som kommer undervisa på kursen (Erik, Biörn, Per, Magnus och Mats) hoppas att du skall trivas med oss – och ämnet – under vårterminen. Vi ser särskilt fram emot många intressanta diskussioner i seminarieform!

Kursplan: Historia GR (A), 30 hp

Kurskod: HI001G Anmälningskod: M2180
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-01-21 - 2019-06-09

Kursen introduceras genom ett första frivilligt webb-seminarium tisdag 22 januari kl. 10:15-12:00 då vi går igenom kursplaneringen samt testar utrustningen. Det är nödvändigt med en internetuppkoppling som klarar överföring av ljud/bild i realtid, även behövs webbkamera och headset.

De första obligatoriska webb-seminarierna äger rum torsdag och fredag 24-25 januari. Flera valbara tider erbjuds.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
A-kursen i historia är en grundkurs med tonvikten lagd på kronologiska studier. Till detta kommer inslag där du får lära dig lite mer om historia som vetenskap, hur det som står att läsa i avhandlingar och läroböcker har forskats fram och vilka källorna till historien är. Det är med denna kurs du lägger grunden för dina fortsatta historiestudier på B-, C-, magister/master- och kanske i en framtid, forskarutbildningsnivå.

Kursen är nätbaserad och ortsoberoende utan fysiska sammankomster, men vissa examinationer genomförs vid lärcenter eller motsvarande (se nedan). Du förväntas följa kursens schema med olika "deadlines” och obligatoriska examinationer, vilket inkluderar aktivt deltagande i webb-seminarier.

Kursen består av fem delmoment om vardera 6 hp. Information om kursen; planering, examinationer, uppgifter, schema etc. kommer att läggas ut på kursens nätplattform Moodle, som du får tillgång till tre dagar innan kursstart efter att du registrerat dig. Där hittar du även länken till det digitala seminarierummet.

Examination:
Kursen examineras skriftligt och muntligt i varierade former, i normalfallet via nätseminarier, PM och tentamen. Skriftlig salstentamen kan skrivas vid våra campus eller vid lärcenter på olika håll i landet (i vissa fall även utomlands). Detaljerad information kring tentamensrutiner kommer att läggas ut i lärplattformen i samband med kursstarten.

Kurslitteratur:
Litteraturen finns att köpa i bokhandeln alternativt att låna på bibliotek. Det är viktigt att du förbereder inför kursstart genom att införskaffa den litteratur som anges i kursplanen. Litteraturen till moment 1 och 2 bör du ha tillgång till redan inför den första kursveckan.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Väl mött i mitten av januari!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Erik Nydahl
Kursansvarig, lärare moment 1