Idrottsvetenskap GR (C), Vetenskaplig teori och metod II, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Idrottsvetenskap GR (C), Vetenskaplig teori och metod II, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Välkommen till kursen i Vetenskaplig teori och metod II (7,5 hp) som går under veckorna 4-8. Kursens syfte är att ge teoretiska kunskaper inom vetenskapliga förhållningsätt inom området idrottsvetenskap. Detta omfattar både kvantitativa och kvalitativa metoder. Vidare läggs vikt på övning i vetenskapligt och kritiskt tänkande.

Kursplan: Idrottsvetenskap GR (C), Vetenskaplig teori och metod II, 7,5 hp

Kurskod: IV060G Anmälningskod: N4150
Ort: Östersund Studieform: Campus Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-01-21 - 2019-02-24

Nedan finner du kontaktinformation till undervisande lärare och fakultetsadministratören i kursen
Erik Andersson (Kursansvarig)
E-post: erik.andersson@miun.se
Marko Laaksonen
E-post: marko.laaksonen@miun.se
Maria Skoglund (Fakultetsadministratör, Hus P)
E-post: maria.skoglund@miun.se

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursinnehåll:
- Forskningsprocess och problemformulering
- Design av forskningsstudier (och en projektplan)
- Granskning och analys av vetenskaplig litteratur
- Praktisk tillämpning av etiska aspekter gällande forskning inom idrottsvetenskap
- Grundläggande statistiska analyser
- Praktisk tillämpning av kvalitativa forskningsmetoder inom idrottsvetenskap

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Hoppas du kommer gilla kursen och att den blir givande för kommande studier!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Erik Andersson
Erik Andersson (Dr.), kursansvarig lärare