Kriminologi GR (B), 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Kriminologi GR (B), 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Denna kurs kommer att ges vid Mittuniversitetets campus i Sundsvall vårterminen 2019, vilket innebär att föreläsningar, tentamina, seminarier etc. kommer att ske på plats och att du som student förväntas delta i lärandet på campus.

Kursplan: Kriminologi GR (B), 30 hp

Kurskod: KR040G Anmälningskod: Q2110
Ort: Sundsvall Studieform: Campus Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-01-21 - 2019-06-09

Kursen startar den 21 januari, 2019 vid Mittuniversitetets campus i Sundsvall och kommer att vara öppen för webbregistrering 17/1 – 28/1.

Den första introduktionsföreläsningen (moment 1) sker på campus den 21/1, kl. 10.15 – 12.15. På Lärplattformen moodle kommer det att finnas information om kursen och vi rekommenderar dig att ta del av all information.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen är indelad i fyra (4) moment:

Moment 1 - Viktimologi, 7,5hp
Det inledande momentet innehåller bl.a. kunskaper i viktimologins framväxt och betydelse; grundläggande begrepp inom viktimologi, viktimiseringsprocessen och viktimologiska teorier; beskrivning av de brottsdrabbades plats i det svenska rättssystemet och vilken hjälp och stöd som finns för de som har varit utsatta för bott.

Moment 2 - Brottsprevention utifrån ett drogperspektiv, 7,5hp
Det andra momentet fokuserar på brottsprevention utifrån ett drogperspektiv, här beskrivs och diskuteras bl.a. kopplingen mellan droger, droghantering och brottslig verksamhet, både i ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv.

Moment 3 - Vetenskaplig teori och metod II, 7,5hp
I det tredje momentet fördjupas kunskaperna i kvantitativ- och kvalitativ metod, såsom grunderna i urvalsmetoder och statistik; enklare statistiska beräkningar; kunskaper i statistikprogrammet SPSS.

Moment 4, B-uppsats, 7,5hp
I det avslutande momentet ingår att på ett vetenskapligt sätt kunna redogöra för och analysera en kriminologisk frågeställning i en uppsats. I momentet ingår det att studenten ska skriva en kriminologisk litteraturstudie och att genom vetenskapliga argument försvara uppsatsen.

Kursen är på helfart vilket betyder att det förväntas av dig att du ägnar 40 timmar i veckan åt att ta del av undervisning, delta i seminarier, läsa litteratur mm.

Börja med att läsa studiehandboken och studiehandledningen för att få en bild av hur kursen är upplagd och vilka uppgifter som du ska göra under resans
gång. Då vet du mer om vad som förväntas av dig samt vad du kan förvänta dig av kursen. Har du inte införskaffat kurslitteraturen så är det hög tid att göra det! Det kan vara väntetid på kurslitteratur kring kursstart, så beställ den nu.

Litteraturlistan finner du både i kursplanen och i studiehandledningen. Det bästa sättet att komma igång och få ut det mesta av kursen är att börja läsa redan vid kursstart.

När du får tillgång till din studentmail ställer in e -mailen för automatisk vidarebefordring för att inte missa anslag eller andra e -mail från lärarna, samt att
du tar för vana att gå logga in på Moodle regelbundet. Gör du detta så håller du koll på om ny information eller material har dykt upp som kan vara av relevans för ditt lärande.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen till denna kurs i Kriminologi! Har du frågor så tveka inte att kontakta oss, vi finns här för din skull.

Vi ser fram emot en trevlig vårtermin tillsammans med dig!

Med vänliga hälsningar Lärarlaget

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Catherine de Oquinena