Kriminologi GR (A), Kriminologi A II, 15 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Kriminologi GR (A), Kriminologi A II, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kriminologi är ett spännande tvärvetenskapligt ämne med rötter i både sociologi, psykologi och juridik. Under kursen kommer du att få bekanta dig med kriminologiska teorier och brottsprevention. Vi hoppas att du kommer att finna kursen intressant och lärorik! Vi i lärarlaget ser framemot en spännande vår med intressanta diskussioner och kluriga frågor. Återigen, varmt välkommen till kursen!

Kursplan: Kriminologi GR (A), Kriminologi A II, 15 hp

Kurskod: KR043G Anmälningskod: Q2120
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-01-21 - 2019-06-09

Kriminologi A II är en webbaserad distanskurs vilket innebär att det inte förekommer några obligatoriska träffar på campus i Sundvall. All undervisning och examination kommer att ske på lärplattformen Moodle. Kursen startar den 21 januari 2019. När kursen startar kommer det att finnas en introduktionsföreläsning på Moodle. Ta del av den och bekanta dig med Moodle under kursens första dag.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kriminologi A II går på halvfart (50%) vilket innebär att arbetsinsatsen för kursen beräknas till 20 timmar varje vecka. Eftersom det är en distanskurs så är upplägget relativt fritt men det finns fasta datum för exempelvis examinationer som du behöver planera in i din kalender. Universitetsstudier innebär ett stort eget ansvar för kunskapsinhämtningen, vilket är viktigt att tänka på, men vi lärare finns här för er skull.

Kriminologi A II är uppdelat i två moment; Kriminologiska teorier och Introduktion till brottsprevention, på 7,5hp vardera. Kursen börjar med momentet Kriminologiska teorier. Det momentet innehåller föreläsningar och diskussionsuppgifter. Diskussionsuppgifterna finns till för ditt lärande men de är inte obligatoriska. Vi uppmuntrar dig emellertid att delta i diskussionerna eftersom det ger dig en djupare förståelse för området som studeras. Vi har också sett att studenter som är aktiva i diskussionerna ofta har ett bättre resultat på examinationsuppgifterna.

Information om momentet Introduktion till brottsprevention kommer under kursens gång.

Två olika lärare är ansvarig för de olika momenten i kursen. Catherine de Oquinena är ansvarig för momentet Kriminologiska teorier och Fredrik Bo Andersson är ansvarig för momentet Introduktion till brottsprevention. Mia Lind är samordnare för kursen.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Innan kursen startar bör du införskaffa kurslitteraturen. I kursplanen finner du vilken litteratur som är obligatoriskt för kursen.

Vi ser framemot att ha dig som student hos oss!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Mia Lind
Kurssamordnare