Kriminologi GR (A), Kriminella beteendets psykologi, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Kriminologi GR (A), Kriminella beteendets psykologi, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Är kriminalitet något medfött eller skapas det av samhället? Är alla våldsamma brottslingar psykopater? På vilket sätt bidrar droger till antisocialt beteendet? Genom att aktivt delta i den här kursen kommer du få möjlighet att utifrån vetenskapliga bevis själv svara på de här frågorna. Vi har förberett en lärandemiljö som vi hoppas att du kommer att fina spännande och lärorik.

Kursplan: Kriminologi GR (A), Kriminella beteendets psykologi, 7,5 hp

Kurskod: KR046G Anmälningskod: Q2102
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-04-01 - 2019-06-09

Vi förväntar oss av dig att du under kursens 10 veckor (20 timmar/veckan) ger kursen full uppmärksamhet genom att läsa, reflektera, analysera och diskutera kursens innehåll. Läraren kommer att guida dig genom kursen men inlärningen och resultatet beror på dig.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Genom den interaktiva lärplattformen Moodle få du tillgång till läromedel, inspelade föreläsningar samt veckovisa möten i grupp med läraren. Ditt lärande kommer att utvärderas genom tre uppgifter (både individuellt och i grupp). Dessa tre uppgifter räknas sedan samman till ett slutbetyg. Kursen ges på engelska.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi ser framemot att ha dig som en student hos oss och vi räknar med ditt engagemang för att göra kursen så givande som möjligt.
Med vänliga hälsningar
Teresa Silva

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

HUV kontakt
Kursansvarig