Litteraturvetenskap GR (C), 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Litteraturvetenskap GR (C), 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi som kommer att vara era huvudsakliga lärare under kursens gång heter Sven Anders Johansson och Anders E Johansson, och vi ser fram mot att under våren tillsammans fördjupa oss i litteraturteori och i den litteraturvetenskapliga forskningen praktik. Har ni funderingar inför kursen får ni gärna höra av er med frågor till oss.

Kursplan: Litteraturvetenskap GR (C), 30 hp

Kurskod: LI013G Anmälningskod: M2610
Ort: Sundsvall Studieform: Campus Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-01-21 - 2019-06-09

Vi inleder kursen med en första träff onsdagen den 23 januari, kl. 13.15-16.00.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen ni ska läsa är en campuskurs, med obligatoriska seminarier i Sundsvall. Vi kommer även att ha en hemsida i kursplattformen Moodle. Studiehandledningen, med schema, kommer att finnas tillgänglig i samband med kursstarten den 23 januari. Men redan nu vill vi tala om att ni till denna första träff, som utgörs av ett seminarium om akademiskt skrivande, ska ha läst följande:

Tidskrift för litteraturvetenskap, 2012:4, s. 5–50. (Tillgänglig på nätet.)
Duras, Marguerite, titelessän i Att skriva, Ellerströms: Lund, 2014. (Finns på studieplattformen Moodle.)
Genus och det akademiska skrivandets former (2007) läses i följande urval: en valfri essä i del I (”Inblickar. Texter; spill”) samt del II: ”Utblickar. Kartor och blickfång” (s. 111–155) (Finns att köpa som e-bok.)
”Att skriva uppsats i litteraturvetenskap”, lathund som finns tillgänglig på Moodle.
”Råd inför uppsatsskrivandet”, finns tillgänglig på Moodle.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi ser fram mot en givande vår. Hör, som sagt, gärna av er till någon av oss (anders.e.johansson@miun.se, 010-142 83 26; svenanders.johansson@miun.se, 010-142 78 42) om ni har några frågor gällande kursen. Om inte, så träffas vi i januari!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Anders Johansson
Kursansvarig