Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

I kursen kommer modeller för utvärdering och utvecklingsarbete samt olika former för bedömningar inom den svenska grundskolan, framför allt individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen, men även grunderna i betygsättning i närmaste överliggande skolstadium att behandlas. Summativ och formativ utvärdering kommer att ingå, likaså kunskaper om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kursplan: Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp

Kurskod: PE031A Anmälningskod: T2280
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-01-21 - 2019-03-31

Under inläsningsveckan ska du påbörja din inläsning av litteraturen, du bör börja med:
Hult & Olofsson, Utvärdering och bedömning i skolan.
Carlgren & Forsberg, Lindberg, Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion.
Boo, Forslund Frykedal & Thorsten, Att anpassa undervisning: till individ och grupp i klassrummet.
Karlsson, Utvärderandets konst - att granska FoU-miljöer inom välfärd

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
När du registrerats på kursen kommer du att få tillgång till kursplatsen i lärplattformen. Där kommer studieanvisningar att finnas med detaljer kring kursens upplägg etc. Första träffen kommer att vara måndag den 28 januari, 10.15.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Jag vill informera om är att det redan veckan efter (v 6) första inneveckan (v 5) kommer ligga en webbtentamen, baserad på den litteratur vi rekommenderar att ni börjar läsa under inläsningsveckan (v 4).

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Camilla Månsson-Waldehagen
Varmt välkomna till UVK III
Kursansvarig Camilla Månsson Waldehagen