Pedagogik GR (C), Mångfald i förskolan, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (C), Mångfald i förskolan, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursen Mångfald i förskolan syftar till att utveckla kunskaper om och förståelse för mångfaldens olika aspekter liksom dess betydelse i förskolans verksamhet och din kommande yrkesutövning. Det är vår förhoppning att du ska uppleva kursen som både aktuell, givande och utmanande, på olika sätt.

Kursplan: Pedagogik GR (C), Mångfald i förskolan, 7,5 hp

Kurskod: PE098G Anmälningskod: T2350
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-01-21 - 2019-02-24

Kursen startar v 4 och avslutas v 8. Vecka 4 är en mycket viktig inläsningsvecka. Du hittar en introducerande film och studieanvisningar i Moodle. Det är särskilt viktigt att du före denna vecka har tillgång till kurslitteratur så att du kan utnyttja veckan väl. Beställ alltså litteraturen i god tid. Första campusveckan inleds tisdag morgon 29/1 och avslutas 1/2 med en examinationsgenomgång.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen är uppbyggd av föreläsningar, seminarier och workshops liksom olika resurser och handledning via Moodle vilket alltihop har som funktion att du ska få stöd i dina studier och förberedelser för kursens examinerande uppgift. Kurslitteraturen hittar du som vanligt i kursplanen. Moodle och studieanvisningarna kommer du åt efter det att du registrerat dig på kursen. Det är mycket viktigt att du utnyttjar kursens första inläsningsvecka aktivt. Den här kursen har tidigare visat en tydlig relation mellan studieresultat (examinationsresultat) och hur studenter bedrivit sina studier (inläsningskvalitéer). Mer om detta när vi ses efter jul.

Ditt aktiva deltagande under första campusveckan är också mycket viktig eftersom kursen är kort och tiden behöver utnyttjas väl för att du ska nå kursmålen, som denna gång ligger på C-nivå (ett mått för kursprogression). Kursens examinerande uppgift bygger på att du kommit tillräckligt långt i bearbetning och integration av olika aspekter på mångfald som kurslitteraturen behandlar. Som processtöd och förberedelser för genomförandet av den examinerande uppgiften får du möjlighet att aktivt förbereda dig inför sex olika seminarier under kursens gång (under campusveckor och som webbseminarier). Ett aktivt deltagande i dessa seminarier, inklusive ett kort ’paper’ som du skriver i samband med inläsningen av litteraturen, bidrar med ”bonuspoäng”. Mer om detta upplägg i informationen på Moodle.

OBS: En aktiv närvaro under alla campusveckor är för de flesta avgörande för möjligheten att genomföra kursen med tillräcklig kvalitet i studieresultat, vilket gör att vi förutsätter att du deltar i de olika inslagen. Eftersom det ibland trots allt händer något som gör det svårt att närvara, så förväntar vi oss en närvaro mellan 80-100% i samband med undervisande inslag

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Ett varmt välkommen till kursen PE098G i början av 2019!
Hälsar Anneli Hansson

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Anneli Hansson
Kursansvarig lärare