Pedagogik GR (A), Grundläggande matematikinlärning för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (A), Grundläggande matematikinlärning för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi som är lärare i kursen heter; Christina Widmark Saari, Sanna Olsson, Richard Österlund & Malin Norberg.


Kursen läses parallellt med läs- och skrivkursen PE110G. Ni kommer att ha ett gemensamt kursrum för dessa två kurser och så även en gemensam studiehandledning.

Kursplan: Pedagogik GR (A), Grundläggande matematikinlärning för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp

Kurskod: PE112G Anmälningskod: T2420
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-01-21 - 2019-03-31

Kursen börjar vecka 4, med inläsningsvecka och de campusförlagda veckorna är: 5, 9 och 13.

Kurslitteraturen hittar du i kursplanen.

Se schema för mer detaljerad information.

Under första veckan läser du in dig på relevant litteratur, se nedan.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Under v. 4 vill vi att du skriver ditt reflektionsbrev, del 1. Se instruktioner nedan.

Uppgift 1: Reflektionsbrev
Del 1. I samband med att du påbörjar arbetet med dessa två ämneskurser kommer du att få till uppgift att reflektera över dina egna läs-, skriv- och matematikerfarenheter. Sammanfatta dina reflektioner på minst 1 A4, skicka in ditt reflektionsbrev i moodle senast söndag v. 4.

Litteratur att börja läsa under inläsningsveckan

Författare/red: Bergius, B. & Emanuelsson, L.
Titel: Hur många prickar har en gepard?: unga elever upptäcker matematik
Upplaga: 2008
Förlag: Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM).
Författare/red: Doverberg, Elisabet, Emanuelsson, Göran

Titel: Små barns matematik : erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras lärare
Upplaga: 2006
Förlag: NCM, Göteborgs universitet
Kommentar: 190s.

Författare/red: Sollervall, Håkan
Titel: Tal och de fyra räknesätten
Upplaga: 2007
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 172 s.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkomna önskar alla lärare i kursen!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Christina Widmark-Saari
Kursansvarig