Pedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Inför framtiden står vi inför utmaningen att skapa pedagogisk differentiering med varierat individualiserat stöd och samtidigt inkludering. Vi ska också skapa bästa möjliga lärandemiljö för gruppen där elever kan känna sig trygga. Med andra ord – en verksamhet i en skola för alla.

Kursen läses tillsammans med 4-6 och i vissa delar även tillsammans med fritidslärarna.

Kursplan: Pedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp

Kurskod: PE124G Anmälningskod: T2270
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-01-21 - 2019-03-31

Kursen Utbildningsvetenskaplig kärna II (UVK II) är en kurs om 15 högskolepoäng med campusdistansupplägg. Kursen är indelad i två delmoment och de campusförlagda veckorna är v. 4, 8 och 12. Kursen syftar till att den studerande skall visa kunskap och förmåga i utveckling, lärande och specialpedagogik samt sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen är uppbyggd av föreläsningar, praktiska workshops, seminarier, individuellt arbete och studiegruppsarbete.

Föreläsningarna syftar till att bland annat fungera som underlag för diskussioner och bakgrund till uppgifter som ska utföras och är därför viktiga att delta vid.

Samtliga redovisningar, seminarier och workshops är obligatoriska moment, såväl muntliga som skriftliga.

Se schema för mer detaljerad information.

Kurslitteraturen hittar du i kursplanen.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkomna önskar alla undervisande lärare!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Christina Widmark-Saari
Kursansvarig