Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik III samt utbildningsvetenskaplig kärna II, 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik III samt utbildningsvetenskaplig kärna II, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi som är kursansvariga i kursens olika delmoment är:
Delmoment 1. Förskolepedagogik II, Tal, läs-och skrivutveckling - Christina Widmark Saari & Lena Randevåg
Delmoment 2. Förskolepedagogik II, Barnlitteratur 7, 5 hp - Eva Nordlinder
Delmoment 3. Utbildningsvetenskaplig kärna II, 15 hp - Sibylle Menzel-Kühne & Marie Lundgren

Campusveckor är veckorna: 04, 09, 14, 18 & 23

Kursplan: Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik III samt utbildningsvetenskaplig kärna II, 30 hp

Kurskod: PE179G Anmälningskod: T2250
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-01-21 - 2019-06-09

Innan v. 4 förväntas du ha bekantat dig med kursrummet i Moodle och läst studiehandledningen som ligger i Moodle samt att du införskaffat litteraturen för delmoment 1.

Under delmoment 1 får ni information om delmoment 2 och under delmoment 2 kommer information om delmoment 3.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Momentet 1 behandlar förskolebarns tal-, läs och skrivutveckling samt förutsättningar för dessa jämte kommunikation och samspel. I momentet behandlas vikten av en språkstimulerande miljö och lekens betydelse. Vidare behandlas flerspråkighet och betydelsen av att tillvarata barns kunskaper och erfarenheter för att stimulera barns lärande och utveckling.

Kursen har inga "obligatoriska" moment förutom examinationerna, som behöver vara godkända för att få ut ett kursbetyg. Flera av kursens föreläsningar ligger på nätet i moodle och under inneveckorna har vi läraktiviteter där du tillsammans med dina studiekamrater bearbetar innehållet i kursen utifrån litteratur och föreläsningar.

Kursen examineras dels med en dugga i moodle, där 100 % rätt krävs av dig som student för att få göra den examinerande skrivuppgiften som är en hemtentamina. Duggan som är självrättande kan du göra så många gånger du behöver tills du uppnår godkänt resultat.

Vi har också två examinerande seminarier under vecka 9 som är "obligatoriska".

Kursen kan upplevas som krävande, men om du deltar i de läraktiviteter som vi erbjuder inom ramen för kursen, är du väl förberedd för att klara av kursens tre olika examinerande moment i form av dugga, hemtentamen och seminarierna vecka 9.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkomna önskar alla undervisande lärare i kursen!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Christina Widmark-Saari
Delmoments ansvariga för delmoment 1

Christina Widmark Saari & Lena Randevåg