Psykologi AV, Emotion och kognition, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Psykologi AV, Emotion och kognition, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Very welcome to the course. My name is Billy Jansson, and I am the course leader.

Kursplan: Psykologi AV, Emotion och kognition, 7,5 hp

Kurskod: PS055A Anmälningskod: P4040
Ort: Östersund Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-04-01 - 2019-06-09

The course begins with lectures about the role of emotions on cognition on Sunday 31 March (13:00-15:30) at campus in Östersund.The course aims to provide a deeper understanding of the interplay between emotional and cognitive processes, and to provide a comprehensive survey of the vast research field that lays in the intersection of emotional and cognitive phenomena

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
This course takes place on an online study platform (called Moodle). It is important that you start exploring the course space on the platform and get familiar with it as soon as possible. Except for one physical meeting at the beginning of the course, all communication will take place via the platform. You will be required to demonstrate active participation on the platform.
Students without activity (i.e., have not participated in mandatory sessions and tasks) in the beginning of the course (31 March-14 April) will be excluded from the course Monday 15 April. If You realize that You will be unable to complete the course, please deregister as soon as possible, so that other students may be offered to take the course.
You will find the course readings in the syllabus, https://www.miun.se/utbildning/kurser/Sok-kursplan/ (write PS055A in the search box for ”kurskod”).

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Finally, I will once again welcome You to the course, and I hope and believe that we will have many interesting discussions together!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Johanna Ekdahl