Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi II, för psykologprogrammet, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi II, för psykologprogrammet, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Helena Örnkloo, kursansvarig/lärare för delkursen, hälsar dig varmt välkommen till första delkursen PS097G, Psykologi GR (A), Utvecklingspsykologi II för psykologprogrammet, 7,5 hp, och hoppas att denna kurs ska ge dig en intressant grundläggande inblick i ämnet.

Kursplan: Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi II, för psykologprogrammet, 7,5 hp

Kurskod: PS097G Anmälningskod: P4610
Ort: Östersund Studieform: Campus Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-01-21 - 2019-02-24

Delkurs 1, T4, pågår vecka 4 till 8, första föreläsningen 28/1. I lärplattformen Moodles kursrum finns studiehandledning, schema, info om examination etc. Inom två veckor från kursstart ska du ha registrerat dig och loggat in på Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
PS097G, Psykologi GR (A), Utvecklingspsykologi II för psykologprogrammet bygger på fyra moment.

Varje moment är kopplat till ett lärandemål:

Moment 1 Föreläsningar kring valda delar av litteraturen
Moment 2 Obligatoriskt seminarium
Moment 3 Obligatoriskt seminarium
Moment 4 Obligatoriskt inlämningsuppgift

Examination och betygskriterier: Examination sker både skriftligt och muntligt. Som betyg används den sjugradiga betygsskalan, samt för delmoment Barnobservationer beteckningarna (G) och (U).

Detaljerad information om den första delkursen får du i studiehandledningen, vilken du får tillgång till när du registrerat dig på kursen. Innan dess finns information om lärandemål och kurslitteratur att hämta i kursplanen för PS097G.

Innan delkursen startar är det är bra om du har skaffat kurslitteraturen.

Berk, L. E., Development through the lifespan, Allyn & Bacon. Senaste upplagan.

Broberg, A., Granqvist, P., Ivarsson, T., & Risholm Mothander, P. Anknytningsteori. Betydelsen av nära känslomässiga relationer. Natur & Kultur. Senaste upplagan.

Till ovan kurslitteratur tillkommer aktuella artiklar inom det utvecklingspsykologiska området.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Återigen, välkommen!

Helena Örnkloo

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Helena Örnkloo
Universitetslektor